Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

ChO kategória B

Okresné kolo kat. D a školské kolo kat. B – dištančnou formou 12. 3. 2021

S ohľadom na platné protipandemické opatrenia prebehne okresné kolo ChO v kategórii D aj školské kolo v kategórii B dištančnou formou. Termín zostáva pôvodný, 12. 3. 2021 (deň je spoločný pre obe kolá, zadania súťažných úloh však budú zverejňované v rôznych časoch, pre detaily pokračujte v čítaní).

Okresné kolo chemickej olympiády, kategória D

Zadania úloh budú zverejnené o 9:00 na stránkach IUVENTY ako aj na tejto stránke oficiálneho webu ChO. Súťažiaci svoje riešenia posielajú do 11:10, mailom priamo okresnému predsedovi ChO a v kópii svojmu učiteľovi.

Autorské riešenia úloh sa zverejnia o 13:00, riešenia hodnotia okresné komisie ChO. Bližšie informácie a pokyny pre školské kolo ChO nájdete na tejto stránke Iuventy, prípadne môžete prejsť priamo na tento dokument zo stránky, určený pre školské kolo kategórie D.

Školské kolo chemickej olympiády, kategória B

Zadania úloh budú zverejnené o 10:00 na stránkach IUVENTY ako aj na tejto stránke oficiálneho webu ChO. Súťažiaci svoje riešenia posielajú do 13:00, mailom svojmu učiteľovi. Autorské riešenia úloh sa zverejnia o 15:00, riešenia hodnotia školské komisie ChO (spravidla učitelia chémie).

Bližšie informácie a pokyny pre školské kolo ChO nájdete na tejto stránke Iuventy, prípadne môžete prejsť priamo na tento dokument zo stránky, určený pre školské kolo kategórie B.

foto z filmovania na KDPVPP PriF UK

Webináre pre 57. ročník ChO

Slovenská komisia ChO sa na výročnom zasadnutí, ktoré sa tento rok uskutočnilo online formou dňa 26. 11. 2020, zhodla, že v nadchádzajúcom 57. ročníku ChO vyskúšame oživenie prípravy súťažiacich usporiadaním spoločných webinárov a konzultácií s autormi k témam úloh ChO.

Na webináre a konzultácie pozývame každého, kto má zaujem, avšak je potrebné vopred sa registrovať. Webináre sa budú konať v piatky o 16:00 podľa nalsedujúceho harmonogramu:

Wemináre pre 57. ročník ChO:
online, v piatky, začiatok vždy o 16:00.

dátumtéma seminára a prednášajúcipre kategórie ChO
15. 1. 2021Anorganická a analytická chémia + Biochémia
Dr. M. Juríček, Dr. R. Šípoš, doc. B. Lakatoš
povinná registrácia vopred cez Google Forms tu
kat. A
15. 1. 2021Anorganická chémia
Dr. M. Vavra
povinná registrácia vopred cez Google Forms tu
kat. B
22. 1. 2021Organická chémia + Fyzikálna chémia
prof. R. Šebesta, Dr. M. Májek, doc. J. Reguli
povinná registrácia vopred cez Google Forms tu
kat. A
22. 1. 2021Základy organickej chémie – štruktúra a názvoslovie
Bc. S. Andrejčák, Bc. B. Záhradníková
povinná registrácia vopred cez Google Forms tu
kat. B, kat. C
5. 2. 2021Organická chémia – elektrofilné aromatické substitúcie
Dr. P. Šramel
povinná registrácia vopred cez Google Forms tu
kat. B

Webináre a konzultácie s autormi pre riešiteľov 57. ročníka ChO

foto z filmovania na KDPVPP PriF UK

Harmonogram webinárov a konzultácií s autormi úloh 57. ročníka ChO bol zverejnený a nájdete ho pod týmto odkazom:

chemickaolympiada.sk/webinare-57-rocnik-cho/

Semináre Slovenská komisia ChO spolu s autorskými kolektívmi pre riešiteľov najmä v kategórií A, B a C – riešitelia sa tak budú mať možnosť konzultovať svoje otázky a upevniť svoje vedomosti z danej problematiky priamo s autormi úloh.

Pre vstup do weibnára je potrebné sa popred registrovať – linky na registrácie nájdete na stránke spolu s harmonogramom.

Semináre PopChemOl pre 57. ročník ChO

Krajská komisia ChO v Bratislavskom kraji by aj v tomto roku chcela pomôcť s prípravou žiakom, ktorí sa chcú zapojiť do riešenia úloh ChO v kategórii A. Vzhľadom na okolnosti, aktivity tento rok prebehnú formou dištančných online seminárov. Dúfame však, že mnohým riešiteľom pomôžu. Na každé stretnutie je potrebné vopred sa zaregistrovať prostredníctvom doleuvedených odkazov. Po registrácii študent dostane link na pripojenie sa k prednáške v MS Teams.

Semináre PoPChemOl sú tradične organizované najmä pre riešiteľov ChO kategórií A a B z bratislavského kraja a okolia, na ktorých však srdečne privítame kohokoľvek, kto má záujem o chémiu a chce sa ne seminári na danú tému zúčastniť. Tento rok sú aktivity spojené s prípravou riešiteľov ChO vo všetkých krajoch online, a tak sa aj účasť všade predpokladá z celého Slovenska. V prípade záujmu, majú riešitelia možnosť zúčastňovať sa aj na seminároch, ktoré online formou organizuje klub Homo Chemicus v banskobystrickom kraji, podrobnejšie informácie nájdete na FB stránke klubu Homo Chemicus. K dispozícii je tiež dištančný online kurz fyzikálnej chémie pre riešiteľov ChO.

Miesto a čas konania seminárov PopChemOl:
online, v piatky, začiatok vždy o 16:00.

dátumtéma seminára a prednášajúcipre kategórie ChO
13. 11. 2020Bioanorganická chémia
Dr. L. Krivosudský
povinná registrácia vopred cez Google Forms tu
kat. A
27. 11. 2020Organická chémia
Dr. M. Májek
povinná registrácia vopred cez Google Forms tu
kat. A, kat. B

57. ročník Chemickej olympiády, školský rok 2020/2021

Chemická olympiáda sa bude vo svojom 57. ročníku riadiť obvyklými Metodicko-organizačnými pokynmi – nájdete ich na tejto stránke Iuventy.

Podľa aktuálneho vývoja opatrení proti šíreniu choroby COVID-19 budeme vydávať usmernenia k realizácii jednotlivých kôl podľa kategórií. Aktuálne usmernenia k všetkým kolám súťaže nájdete vždy na tejto stránke Iuventy.

Domáce kolá chemickej olympiády, kategória A a EF

Kategória A:
Na prípravu pre úspešné riešenie teoretických úloh v kategórii A odporúčame využiť on-line aktivity BB a BA kraja (pre najaktuálnejšie informácie sledujte tento oficiálny web ChO, FB stránku banskobystického klubu Homo Chemicus, alebo kontaktujte príslušných krajských predsedov).

Vzhľadom na dočasné uzavretie stredných škôl bude podmienkou účasti v školskom kole úspešné vyriešenie len teoretickej časti domáceho kola. Vyriešené úlohy zašlite svojmu učiteľovi chémie, prípadne priamo učiteľovi zodpovednému za Chemickú olympiádu na vašej škole.

V prípade, že sa stredné školy otvoria v avizovanom termíne koncom novembra 2020, školské kolo prebehne v riadnom termíne 4. 12. obvyklým spôsobom, teda prezenčne. Praktickú časť domáceho (študijného) kola je potrebné vypracovať po otvorení stredných škôl, čo sa bude vyžadovať ako podmienka pre postup do krajského kola.

Kategória EF:
Termín pre vypracovanie úloh domáceho kola sa posúva do 28. 1. 2021. Praktickú časť domáceho kola sa odporúča vypracovať čím skôr po otvorení stredných škôl.

Oficiálnu verziu usmernení pre realizáciu domácich kôl kategórie A a EF nájdete na tejto stánke Iuventy.

Termínovník 57. ročníka ChO (šk. rok 2020/21)

Ilustračný obrázok kalendára

Termínovník konania jednotlivých kôl ChO v školskom roku 2020/21 bol zverejnený. Nájdete ho pod týmto odkazom, ktorý môžete zdieľať s každým, kto sa zaujíma o chemickú olympiádu:

chemickaolympiada.sk/terminovnik-cho-2020-21

Spoločný termínovník všetkých predmetových olympiád vo formáte pdf nájdete aj na stránke Iuventy.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Je možné, že aj v tomto školskom roku sa termíny jednotlivých kôl súťže budú musieť operatívne prispôsobovať podľa aktuálnej epidemickej situácie. Prosím, vždy si overte, že máte najaktuálnejšie termíny (ktoré vždy nájdete práve tu).

Termínovník ChO v školskom roku 2019/20

Ilustračný obrázok kalendára

Termíny všetkých kôl ChO stanovuje raz ročne na svojom zasadnutí Slovenská komisia ChO a následne ich v rámci spoločného termínovníka všetkých predmetových olympiád zverejňuje IUVENTA. Vo výnimočných prípadoch však môže byť nevyhnutné niektoré plánované termíny upraviť. Ten najaktuálnejší termínovník ChO vždy nájdete tu. Pre termínovník predmetových olympiád a súťaží na stránkach IUVENTy kliknite SEM.

 

Aktualizované
1. 7. 2020
kategória A kategória B kategória C kategória D kategória EF
november 2019 domáce kolo
do 1. 12. 2019
       
december 2019 školské kolo
6. 12. 2019
      domáce kolo
do 8. 12. 2019
január 2020 krajské kolo
29.-30. 1. 2020
    domáce kolo
do 30. 1. 2020
školské kolo
do 6. 2. 2020
február 2020   domáce kolo
do 14. 2. 2020
  školské kolo
7. 2. 2020
 
marec 2020 celoštátne kolo
4.-7. 3. 2020
      celoštátne kolo
4.-7. 3. 2020
apríl 2020

ODLOŽENÉ NA JÚN
1. výberové sústredenie
pred IChO
29. 3. – 4. 4. 2020

PRESUNUTÉ NA JÚL
Medzinárodná
Mendelejevská
olympiáda, Budapešť
20.-27. 4. 2020

 

domáce kolo
do 30. 4. 2020

   
máj 2020

ZRUŠENÉ
2. výberové sústredenie
pred IChO
3.-9. 5. 2020

školské kolo
6. 5. 2020

krajské kolo
21. 5. 2020

bližšie pokyny
nájdete tu

školské kolo
14. 5. 2020

bližšie pokyny
nájdete tu

 

okresné kolo
7. 5. 2020

krajské kolo
28. 5. 2020

bližšie pokyny
nájdete tu

 
jún 2020

Dištančné sústredenia
pred IChO
priebežbe celý jún

ODLOŽENÉ NA JÚL
3. výberové sústredenie
pred IChO
7.-10. 6. 2020

 

krajské kolo
4. 6. 2020

bližšie pokyny
nájdete tu

   
júl 2020

Výberové sústredenie
pred IChO
5.-7. 7. 2020

Medzinárodná
Mendelejevská olympiáda
IMChO 2020

koná sa dištančne
13.-18. 7. 2020

Medzinárodná
chemická olympiáda
IChO 2020, Istanbul

koná sa dištančne
23.-29. 7. 2020

43. Letná škola chemikov
UPJŠ v Košiciach

5.-17. 7. 2020

   

Aktuálny ročník ChO (57. ročník, školský rok 2020/21)

Súťažné úlohy – zverejnené zadania a riešenia úloh aktuálneho ročníka ChO
Zadania úloh jednotlivých kôl a ich autorské riešenia zverejňuje podľa Organizačného poriadku ChO na svojej webstránke IUVENTA. Na stránku s úlohami prejdite kliknutím na uvedený link alebo na ilustračný obrázok.

Oznamy a pokyny – najaktuálnejšie informácie
Tu vždy nájdete najdôležitejšie aktuálne informácie, oznamy, pokyny a usmernenia k aktuálne prebiehajúcemu ročníku Chemickej olympiády.

Termínovník ChO pre 57. ročník (šk. rok 2020/21)
Termíny všetkých kôl ChO stanovuje raz ročne na svojom zasadnutí Slovenská komisia ChO a následne ich v rámci spoločného termínovníka všetkých predmetových olympiád zverejňuje IUVENTA. Vo výnimočných prípadoch však môže byť nevyhnutné niektoré plánované termíny upraviť. Ten najaktuálnejší termínovník ChO vždy nájdete tu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Je možné, že aj v tomto školskom roku sa termíny jednotlivých kôl súťže budú musieť operatívne prispôsobovať podľa aktuálnej epidemickej situácie. Prosím, vždy si overte, že máte najaktuálnejšie termíny (ktoré vždy nájdete práve tu).

Aktualizované
4. 9. 2020
kategória A kategória B kategória C kategória D kategória EF
november 2020 domáce kolo
do 27. 11. 2020
       
december 2020 školské kolo
4. 12. 2020
      domáce kolo
do 4. 12. 2020
január 2021 krajské kolo
28.-29. 1. 2021
       
február 2021   domáce kolo
do 12. 2. 2021
  domáce kolo
do 5. 2. 2021

školské kolo
12. 2. 2021
školské kolo
do 4. 2. 2021
marec 2021 celoštátne kolo
3.-6. 3. 2021
školské kolo
12. 3. 2021
  okresné kolo
12. 3. 2021
celoštátne kolo
3.-6. 3. 2021
apríl 2021

1. výberové sústredenie
pred IChO

Medzinárodná
Mendelejevská
olympiáda 2021

krajské kolo
8. 4. 2021

domáce kolo
do 9. 4. 2021

školské kolo
16. 4. 2021

krajské kolo
22. 4. 2021
 
máj 2021

2. výberové sústredenie
pred IChO

 

krajské kolo
13. 5. 2021

 

 

 
jún 2021

3. výberové sústredenie
pred IChO

       
júl 2021

Medzinárodná
chemická olympiáda
IChO 2021, Japonsko

 

44. Letná škola chemikov

Letná škola
mladých chemikov
 

Správy z LŠCh od roku 2001

42. LŠCh 2019, FEE TU Zvolen
41. LŠCh 2018, SOŠ Svit
40. LŠCh 2017, GVBN Prievidza + SŠ Nováky
38. LŠCh 2015, PdF TU Trnava
37. LŠCh 2014, GVBN Prievidza + SŠ Nováky
36. LŠCh 2013, SŠ – SPŠP Nitra
35. LŠCh 2012, SOŠ Púchov
34. LŠCh 2011, SŠ – SPŠP Nitra
33. LŠCh 2010, SŠ – SPŠP Nitra
32. LŠCh 2009, PriF UK, FChPT STU Bratislava
31. LŠCh 2008, SŠ – SPŠP Nitra
30. LŠCh 2007, SPŠ SS B. Štiavnica
29. LŠCh 2006, SPŠP Nitra
28. LŠCh 2005, SPŠCh Šaľa
27. LŠCh 2004, SPŠP Nitra
26. LŠCh 2003, ZŠOŠ Púchov
25. LŠCh 2002, SPŠChaP Humenné
24. LŠCh 2001 SPŠ, MCS Svit

Letná škola chemikov má už 40 rokov (článok o histórii LŠCh)

Článok o histórii LŠCh pre časopis ChemZi 2/2017
autor: J. Reguli

Chemická olympiáda pred štyrmi rokmi „oslávila“ päťdesiatku na Slovensku a v lete sa k tomuto jubileu dopracuje aj Medzinárodná ChO. Veľmi skoro sa ukázalo, že na úspešné riešenie úloh ChO nepostačuje venovať sa chémii len v škole. Preto sa rozbehli viaceré vzdelávacie aktivity pre stredoškolských študentov a aj pre učiteľov.

Bratislavskí študenti využívali možnosť práce v chemickom krúžku pri Ústrednom dome pionierov amládeže v „Stanici mladých prírodovedcov“ na Búdkovej ceste pod vedením Ing. Marty Mitrovej. Do prípravy olympionikov sa zapojili aj vysokoškolskí učitelia, najmä z Chemicko-technologickej fakulty SVŠT (čo je vtedajší názov FChPT STU), osobne si pamätám prednášky dr. Sirotu a doc. Serátora. V príspevku k 50. výročiu ChO (Sirota, A., Sališová, M.: ChemZi 2014/2, str. 78) sa uvádza, že „sa počas letných prázdnin organizovali tábory pre žiakov stredných škôl, ktoré mali vo svojom programe aj prednášky a jednoduché laboratórne cvičenia. Prvý takýto tábor sa zorganizoval v Banskej Štiavnici v júli 1970. Postupne sa tieto tábory premenili na Letnú školu chemikov.“

Brožúry pre účastníkov LŠCh
Brožúry pre účastníkov prednášok, seminárov a laboratórnych cvičení z fyzikálnej chémie

Letná škola chemikov umožňovala účastníkom rozšíriť si poznatky zo základných chemických disciplín – anorganickej, organickej, fyzikálnej a analytickej chémie a biochémie. Najvýznamnejšou súčasťou sú laboratórne cvičenia, ktoré umožňujú stredoškolákom vyskúšať si prácu v chemických laboratóriách. Miesto, na ktorom sa LŠCh konala muselo poskytovať dostatok pracovných miest v laboratóriách, ubytovanie a priestory pre trávenie voľného času študentov, najmä športové aktivity. Letné školy preto hostili stredné priemyselné školy chemické (a potravinárske). Do konca minulého storočia išlo o stredné školy mimoriadnej úrovne takmer rovnomerne rozmiestnené po Slovensku – v Humennom, Svite, Banskej Štiavnici, Novákoch, Púchove, Nitre, Šali a Bratislave. V tabuľke uvádzame miesta konania letných škôl od piatej až po 40. Treba k nej poznamenať, že dnes pod menom chemická priemyslovka už neexistuje žiadna škola. Niekoľko ročníkov LŠCh sa konalo aj na univerzitách – na FCHPT STU a PriF UK v Bratislave, na PdF TU v Trnave a na PriF UPJŠ v Košiciach.

Podľa súčasného číslovania vychádza organizovanie prvej LŠCh na leto 1978. Pri spomínaní na 40 rokov LŠCh si pripomenieme aj organizátorov a učiteľov, ktorí ju zabezpečovali. Čo sa týka učiteľov, vopred sa ospravedlňujem, ak som na niekoho zabudol. Na zachovaných brožúrach pre účastníkov vidíme, že už v 80. rokoch odbornú úroveň LŠCh garantovala Slovenská chemická spoločnosť pri SAV a jej odborná skupina pre vyučovanie chémie.

Pri organizácii jednotlivých ročníkov zásadnú rolu zohrávali vedúca LŠCh, ktorá bola pracovníčkou Ústredného domu pionierov a mládeže a následne jeho nástupkyne – Iuventy a koordinátor odborného programu, ktorý zabezpečuje vysokoškolských učiteľov a vytvára rozvrh.

5. LŠCh 1982 SPŠCh Banská Štiavnica
6. LŠCh 1983 SPŠCh Šaľa
7. LŠCh 1984 SPŠCh Púchov
8. LŠCh 1985 SPŠCh Humenné
9. LŠCh 1986 SPŠCh Svit
10. LŠCh 1987 SPŠCh Banská Štiavnica
11. LŠCh 1988 SPŠCh Svit
12. LŠCh 1989 SPŠCh Šaľa
13. LŠCh 1990 SPŠCh Humenné
14. LŠCh 1991 SPŠP Nitra
15. LŠCh 1992 SPŠ MCS Svit
16. LŠCh 1993 SPŠCh SS Banská Štiavnica
17. LŠCh 1994 SPŠCh Šaľa
18. LŠCh 1995 SPŠCh Nováky
19. LŠCh 1996 SPŠ MCS Svit
20. LŠCh 1997 SPŠ Púchov
21. LŠCh 1998 ChTF STU a PriF UK Bratislava
22. LŠCh 1999 SPŠ Púchov

23. LŠCh 2000 SPŠCh Nováky
24. LŠCh 2001 SPŠ MCS Svit
25. LŠCh 2002 SPŠChaP Humenné
26. LŠCh 2003 ZŠOŠ Púchov
27. LŠCh 2004 SPŠP Nitra
28. LŠCh 2005 SPŠCh Šaľa
29. LŠCh 2006 SPŠP Nitra
30. LŠCh 2007 SPŠ SS B. Štiavnica
31. LŠCh 2008 SŠ – SPŠP Nitra
32. LŠCh 2009 PriF UK, FChPT STU Bratislava
33. LŠCh 2010 SŠ – SPŠP Nitra
34. LŠCh 2011 SŠ – SPŠP Nitra
35. LŠCh 2012 SOŠ Púchov
36. LŠCh 2013 SŠ – SPŠP Nitra
37. LŠCh 2014 GVBN Prievidza + SŠ Nováky
38. LŠCh 2015 PdF TU Trnava
39. LŠCh 2016 PriF UPJŠ Košice
40. LŠCh 2017 GVBN Prievidza + SŠ Nováky

Prvých pätnásť rokov bola vedúcou Ing. Marta Mitrová. Šesť letných škôl v deväťdesiatych rokoch sa spája s novou vedúcou (a vtedajšou tajomníčkou SK ChO), Ing. Máriou Reguliovou. Roky 1992 až 1997 patrili medzi najúspešnejšie ročníky LŠCh. Prispeli k tomu popri zanietenej hlavnej vedúcej aj doc. Ing. Marta Sališová, CSc. A tiež Bc. Daniel Markus, ktorý sa po dvadsiatich rokoch vrátil z Austrálie do Bratislavy a na letnej škole cez obedňajšiu prestávku ponúkal hodiny angličtiny. Pre súčasných účastníkov uvádzam, že v deväťdesiatych rokoch mala LŠCh šesť vyučovacích dní v týždni a denne osem hodín (+ dobrovoľná angličtina). Po večeroch ešte niektorí vyučujúci ponúkali doplnkové konzultácie.

Koordinátorom odborného programu v prvom období boli prof. RNDr. Peter Schwendt, CSc. z PriF UK a doc. Ing. Miroslav Serátor, CSc. z ChTF SVŠT. Na LŠCh vtedy učili mnohí pracovníci oboch bratislavských fakúlt. Anorganickú chémiu prof. RNDr. P. Schwendt, CSc., doc. RNDr. P. Petrovič, CSc., prof. RNDr. Ľ. Žúrková, CSc., doc. Ing. Ľ. Ulická, CSc., doc. RNDr. H. Slosiariková, CSc., doc. Ing. T. Šramko, CSc., doc. Ing. M. Serátor, CSc., Ing. D. Makáňová, CSc., prof. Ing. P. Segľa, DrSc. (ešte ako mladý asistent), RNDr. A. Sirota, CSc., doc. Ing. Š. Tám (zo SPŠCH v Púchove) a Ing. E. Adamkovič, CSc. (z ŠPÚ). Fyzikálnu chémiu prof. RNDr. P. Ševčík, DrSc., doc. Ing. L. Ulický, CSc., Ing. A. Cholvadová, CSc. (ešte pod menom Rosenbergerová) ako aj stredoškolskí profesori Ing. O. Lukáčová, Ing. R. Morávek, Ing. A. Langerová. Organickú chémiu viedli doc. RNDr. P. Elečko, CSc., doc. RNDr. P. Zahradník, CSc., RNDr. J. Donovalová, CSc., RNDr. J. Šraga, CSc., prof. Ing. Š. Kováč, DrSc., prof. Ing. M. Uher, DrSc.

Záverečná fotografia z 20. LŠCh v Púchove v roku 1997
LŠCh Humenné 2002
Prof. P. Šimon na 25. LŠCh v Humennom v roku 2002

V 90. rokoch sa koordinátorom stal doc. Ing. Štefan Stankovský, CSc. (do roku 1998). Kolektív učiteľov v tom období tvorili prof. Ing. Jozef Šíma, DrSc. a doc. Ing. Dušan Valigura, CSc. (anorganická chémia), dnes profesori prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (súčasný predseda SChS) a prof. Ing. Ladislav Omelka, CSc., po nich doc. Ing. Ján Reguli, CSc. a raz aj Ing. Juraj Lutišan, PhD. (fyzikálna chémia). Organickú chémiu viedli spomínaný doc. Ing. Štefan Stankovský, CSc. a doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. Raz sa zapojil aj Mgr. Ladislav Kiss. Na hodinách biochémie sa vystriedali viacerí učitelia najprv z FChPT STU prof. Ing. B. Škarka, CSc. a Ing. D. Slugeň, CSc. neskôr z PriF UK RNDr. J. Košovský, CSc., RNDr. Roman Szabo, PhD., RNDr. Tatiana Horecká, PhD., doc. RNDr. Anton Horváth, PhD.

Nezastupiteľná rola chemických priemysloviek sa preukázala aj tým, že vyučovanie a laboratórne cvičenia z analytickej chémie väčšinou viedli stredoškolskí profesori analytickej chémie. (Vysokoškolskí analytici dnes už základy kvalitatívnej a kvantitatívnej analytickej chémie „preskakujú“ venujú sa len inštrumentálnym analytickým metódam.) V tejto súvislosti treba uviesť mená Ing. E. Kristiníková, RNDr. Š. Kotlár zo Svitu, Ing. E. Kulichová a Ing. Ľ. Glosová z Novák, Ing. J. Macháč, Ing. J. Jurena, Ing. Z. Miháliková, Ing. M. Gabčová zo SOŠ Púchov, Ing. L. Vágner, Ing. M. Hohoš, Ing. M. Siváková z Banskej Štiavnice, Ing. O. Karlubíková, Ing. A. Sucs, Ing. M. Kamenická zo Šale, RNDr. E. Krčahová, Ing. A. Bohušová, Ing. G. Striežencová, Ing. A. Poláková zo SPŠP Nitra a Ing. M. Gorej zo SPŠCH Bratislava. Niekedy sa zapojili aj vysokoškolskí analytici doc. Ing. J. Polonský, CSc., doc. RNDr. I. Zelenský, CSc., Ing. J. Švorc, CSc., Ing. Š. Mesároš, Ing. A. Hercegová, PhD., Ing. J. Ševčík. RNDr. P. Majerský a RNDr. P. Tarapčík, CSc., RNDr. Rastislav Serbin, PhD., Ing. Lenka Hurajtová a raz aj RNDr. Stanislav Kedžuch, PhD.

V 90. rokoch bola súčasťou LŠCh aj chémia životného prostredia s veľmi obľúbenými prednáškami doc. RNDr. Juraja Lesného, CSc. (dnes z FPV UCM v Trnave). Významné spestrenie programu znamenali v posledný deň prednášky prof. RNDr. Jozefa Čárskeho, DrSc. z Katedry chémie LF UK v Bratislave. Profesor Čársky viedol (spolu s R. Šípošom, vtedy len študentom STU) v roku 2002 aj výučbu organickej chémie.

Po napínavom 21. ročníku v Bratislave, kde letnú školu v polovici opustila vedúca (Ing. S. Michalčáková, CSc.) sa v roku 1999 stala tajomníčkou SK ChO Ing. Iveta Hlinická. Našťastie sa mi podarilo ju presvedčiť, že letná škola je nevyhnutnou súčasťou ChO a nemôžeme ju pochovať. Nasledujúcich šesť rokov ešte poskytovala vedúcu letnej školy Iuventa, potom ju už odmietla zahŕňať pod Chemickú olympiádu. (V tých rokoch sa žiaľ LŠCh nezastal ani predseda SK ChO.) Letná škola chemikov tak v roku 2006 aj organizačne dostala pod Slovenskú chemickú spoločnosť a za SK ChO jej organizáciu zabezpečovala RNDr. Eva Krčahová zo SŠ v Nitre.

V tomto storočí tvorili základnú zostavu anorganikov doc. RNDr. J. Tatiersky, PhD. a Ing. M. Tatarko, PhD., ktorého vystriedala doc. Ing. M. Linkešová, CSc. (PdF TU). Fyzikálnu chémiu zabezpečuje doc. Ing. J. Reguli, CSc. Na LŠCH sa na niekoľko rokov vrátil aj dôchodca doc. Ing. L. Ulický, CSc. Organickú chémiu prevzala najprv doc. RNDr. M. Sališová, CSc. (niekoľko rokov po odchode Daniela Markusa ponúkala aj angličtinu) a pridali sa doc. RNDr. M. Putala, CSc. a prof. Mgr. R. Šebesta, DrSc., ktorí ju dnes vedú aj s významnou pomocou svojich doktorandov. Biochémiu prevzal doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. z FChPT STU. Ďalšími učiteľmi boli aj Ing. Robert Klement, CSc. z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka (fyzikálna chémia), Ing. Ivona Paveleková, CSc. z PdF TU v Trnave (analytická chémia). Organickú chémiu v Košiciach viedli domáci učitelia z UPJŠ RNDr. Martin Walko, PhD., RNDr. Zuzana Kudličková, PhD., RNDr. Monika Tvrdoňová, PhD.

Funkciu hlavnej vedúcej v súčasnosti preberá niekto z učiteľov usporiadajúcej školy. V Šali to bola Ing. Anna Bečárová, v Nitre najprv RNDr. Eva Krčahová, neskôr Ing. Silvia Pisarová, v Púchove Ing. Jozef Jurena, v Prievidzi PaedDr. Miroslav Kozák (s Ing. E. Kulichovou). Významnou spolu¬organizátorkou LŠCh sa stala hospodárka SChS, Ing. Zuzana Hloušková.

Potešiteľné je, že z bývalých účastníkov letnej školy sa stávajú neskôr vedúci pre voľný čas študentov. Osobitne by som chcel vyzdvihnúť Evu Kostolányiovú (dnes Mgr. E. Krajčovičovú, PhD.) a Kristínu Trhanovú. V súčasnosti sa k päťročnej účasti približuje Bc. Jelka Nociarová. Medzi vedúcimi boli aj RNDr. Anna Drozdíková, PhD. (vtedy ako Anka Tóthová), (neskôr MUDr.) Juraj Mazúr, Soňa Kirschnerová, Rasťo Šípoš, Anna Ohraďanová, RNDr. Katarína Javorová, Marek Vician, Juraj Malinčík, Lenka Ormandyová, Jana Šíbiková, Mgr. Katarína Surová, Patrik Takáč, Pavlína Gregorová, Karin Kulišiaková, Michal Hegedüs, Matúš Draxler a mnohí ďalší.

Organizovanie letných škôl sa skomplikovalo aj z dôvodu útlmu chemického priemyslu a najmä záujmu žiakov o štúdium na chemických priemyslovkách. Tieto boli donútené jednak sa zlučovať s inými školami a, čo bolo pre konanie LŠCh ešte väčším problémom, zbavovali sa ubytovacích a stravovacích zariadení. V rokoch 2004 až 2013 šesťkrát bola pre nás ideálnym miestom Spojená škola a jej Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre, ktorá má nielen zrekonštruované chemické laboratóriá, ale aj internát, telocvičňu, počítačové učebne a dokonca aj plaváreň. Žiaľ v posledných rokoch sme už v Nitre so žiadosťou o prichýlenie neuspeli.

Dve pozvánky na LŠCh
Dve pozvánky na LŠCh v 21. storočí
Exkurzia do Fortischem, a. s. v Novákoch v roku 2014
Exkurzia do Fortischem, a. s. v Novákoch v roku 2014

Spomínal som množstvo kolegov, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu 40 ročníkov LŠCh. Laboratórne cvičenia by ale nemohli prebehnúť bez obetavej práce „asistentiek“ (t. j. laborantiek) v čase, keď by už mohli byť na dovolenke. Neochota stredných odborných škôl dnes usporiadať LŠCh súvisí s tým, že pozícia asistentky na SOŠ zanikla (asi v rámci oficiálnej podpory prírodovedného a technického vzdelávania).

Pokiaľ to bolo možné, do programu LŠCh bola zaradená aj exkurzia do blízkej chemickej továrne. Tak sme navštívili nielen gumárne Matador a neskôr Continental v Púchove, ale aj sklárne Rona v Lednických Rovniach, Novácke chemické závody a dnes akciovú spoločnosť Fortischem v Novákoch, výrobcu tenzidov SLOVECA Sasol Slovakia, spol. s r. o., sídliaceho v priestoroch Fortischemu. V Novákoch (a tiež v Banskej Štiavnici) sme sfárali aj do bane.

Pred jaskyňou Driny v roku 2015
Pred jaskyňou Driny v roku 2015
Ilustrácia z laboratória
Niektorým účastníkom Letná škola chemikov úplne prevrátila život

Súčasťou LŠCh sú aj výlety a spoločenský program cez víkend (najmä odkedy sa v sobotu už neučí). Účastníci zažili viacero turistických výletov (zo Svitu do Vysokých Tatier (niektorí až na Rysy), z Púchova do Manínskej tiesňavy, z Novák na Kľak, z Banskej Štiavnice na Sitno), navštívili mnoho pamätihodností (napr. Bojnický zámok a zoologickú záhradu), hrad ale aj poľnohospodárske múzeum v Nitre, Čičmany a drevený betlehem v Rajeckej Lesnej, zámok Smolenice a následne Driny, jedinú jaskyňu na západnom Slovensku.

Ešte by sme mali spomenúť výber a počet účastníkov letných škôl. Letná škola chemikov je určená pre študentov gymnázií so záujmom o chémiu. Pozývaní sú do nej najlepší riešitelia krajského kola ChO v kategóriách B a C. Jej program je preto rozdelený do dvoch ročníkov a optimálny počet je po 24 študentov. Zažili sme ale aj letné školy s viac než šesťdesiatimi účastníkmi.

Oceniť pri tom treba najmä to, že Letná škola chemikov je stále „letným táborom“, na ktorom si účastníci svoj pobyt hradia. Nie je možné, aby hradili plnú cenu pobytu, preto sa pri organizácii obraciame aj na pomoc od sponzorov. V minulosti letnú školu podporila aj Vzdelávacia nadácia Jana Husa alebo Nadácia otvorenej spoločnosti, neskôr aj JAVYS, a. s. v Jaslovských Bohuniciach. Pomáhajú aj mnohí lokálni sponzori jednotlivých ročníkov. A samozrejme organizujúce školy. Dnes je najväčším sponzorom Chemickej olympiády v SR (a v rámci nej osobitne LŠCh) Slovnaft, a. s. Významnú pomoc poskytuje aj Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, v posledných rokoch aj firma Hermes LabSystems, s. r. o. a Duslo Šaľa. Podporovateľmi LŠCh sú aj fakulty poskytujúce učiteľov – Fakulta chemickej apotravinárskej technológie STU, Prírodovedecká fakulta UK a Pedagogická fakulta TU. Najlepších účastníkov podporujú aj učebnicami a veria, že si raz zvolia štúdium na ich fakulte. Pred koncom ešte pripomínam, že Letná škola chemikov, ako aj celá Chemická olympiáda v SR je stále odborne zastrešená Slovenskou chemickou spoločnosťou (a v rámci nej odbornou skupinou vyučovania chémie).

Príbeh o štyridsiatich rokoch Letnej školy chemikov ukončím jej hodnotením z pohľadu učiteľa na dvadsiatich dvoch ročníkoch. Hovoril som to už veľakrát, takže mnohí to už poznáte. Letná škola chemikov je pre učiteľa jedinečné podujatie, na ktorom sa stretne s niečím, čo z bežného vyučovania nepozná – so skupinou študentov, ktorí sa chcú dozvedieť čo najviac, tvoria výborný kolektív, nevyrušujú – a keď vyrušujú, pretože sú zvedaví, pýtajú sa k veci a nie kedy skončíme. Preto sa na LŠCh každý rok radi vraciame.