Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

aktivity ChO

Online semináre klubu Homo Chemicus pre riešiteľov ChO 9. 3. a 23. 3. 2021

V dva marocvé utorky, 9. 3. a 23. 3. 2021 organizuje banskobystrický klub chemikov Homo Chemicus online semináre pre riešiteľov Chemickej olympiády v kategórii C. Ako prvá je na programe téma chemických rovnováh a o dva týždne zasa chémia dusíka (prednáša Mgr. Miroslava Jurečková).

Stretnutia sa môže zúčastniť ktokoľvek z celého Slovenska, kto má záujem. Podmienkou je však registrácia online vopred podľa pokynov na tejto stránke.

Viac o aktivitách banskobystrického klubu chemikov Homo Chemicus sa môžete dozvedieť aj na ich FB skupine – nebojte sa požiadať o členstvo. Na stretnutie s vami v online priestore sa organizátori banskobystrických seminárov už teraz veľmi tešia.

Webináre pre 57. ročník ChO

Slovenská komisia ChO sa na výročnom zasadnutí, ktoré sa tento rok uskutočnilo online formou dňa 26. 11. 2020, zhodla, že v nadchádzajúcom 57. ročníku ChO vyskúšame oživenie prípravy súťažiacich usporiadaním spoločných webinárov a konzultácií s autormi k témam úloh ChO.

Na webináre a konzultácie pozývame každého, kto má zaujem, avšak je potrebné vopred sa registrovať. Webináre sa budú konať v piatky o 16:00 podľa nalsedujúceho harmonogramu:

Wemináre pre 57. ročník ChO:
online, v piatky, začiatok vždy o 16:00.

dátumtéma seminára a prednášajúcipre kategórie ChO
15. 1. 2021Anorganická a analytická chémia + Biochémia
Dr. M. Juríček, Dr. R. Šípoš, doc. B. Lakatoš
povinná registrácia vopred cez Google Forms tu
kat. A
15. 1. 2021Anorganická chémia
Dr. M. Vavra
povinná registrácia vopred cez Google Forms tu
kat. B
22. 1. 2021Organická chémia + Fyzikálna chémia
prof. R. Šebesta, Dr. M. Májek, doc. J. Reguli
povinná registrácia vopred cez Google Forms tu
kat. A
22. 1. 2021Základy organickej chémie – štruktúra a názvoslovie
Bc. S. Andrejčák, Bc. B. Záhradníková
povinná registrácia vopred cez Google Forms tu
kat. B, kat. C
5. 2. 2021Organická chémia – elektrofilné aromatické substitúcie
Dr. P. Šramel
povinná registrácia vopred cez Google Forms tu
kat. B

Webináre a konzultácie s autormi pre riešiteľov 57. ročníka ChO

foto z filmovania na KDPVPP PriF UK

Harmonogram webinárov a konzultácií s autormi úloh 57. ročníka ChO bol zverejnený a nájdete ho pod týmto odkazom:

chemickaolympiada.sk/webinare-57-rocnik-cho/

Semináre Slovenská komisia ChO spolu s autorskými kolektívmi pre riešiteľov najmä v kategórií A, B a C – riešitelia sa tak budú mať možnosť konzultovať svoje otázky a upevniť svoje vedomosti z danej problematiky priamo s autormi úloh.

Pre vstup do weibnára je potrebné sa popred registrovať – linky na registrácie nájdete na stránke spolu s harmonogramom.

Korešpondečný seminár CHEMoUK je späť!

Organizátori korešpondenčného seminára si ani tento rok nevedeli  predstaviť bez mladých študentov so zápalom pre chémiu a predstavujú vám úlohy prvého súťažného kola v 3. ročníku!

Tí z vás, ktorí sa radi pozerajú na život aj z iného uhla, sa môžu tešiť na základy stereochémie, kde uvidíte, ako v trojrozmernom priestore rozmýšľajú organickí chemici. A čo keby producenti filmov o superhrdinoch boli chemici? Jeden z prvých trhákov, ktorý by sme v kinách sledovali, by určite niesol názov Superbunka.

Inhibíciu vášho nadšenia nečakajte ani pri riešení úloh z biochémie, kde sa stretnete s enzýmami z pohľadu kinetiky enzymaticky katalyzovaných reakcií. Ak máte pocit, že počas vianočných sviatkov z vašej obľúbenej pochúťky po nociach ubúda, nezúfajte. Daktyloskopia je ten správny nástroj ako identifikovať páchateľa.

Prihlásiť sa môžete do 3.12.2020 pomocou formulára. Úlohy 1. kola je potrebné odovzdať najneskôr do 22.12.2020 (vrátane). Úlohy tohto kola nájdete na webstránke CHEMoUK-a, kliknutím na uvedený link alebo na ilustračný obrázok. Ďalšie termíny aktuálneho ročníka nájdete v termínovníku CHEMoUK
Prajeme veľa šťastia pri riešení úloh!

Ilustračný obrázok pre úlohy 1. kola 3. ročníka CHEMoUK-a
Zadania úloh pre 1. kolo 3. ročníka CHEMoUK - stránka s úlohami korešpondenčného seminára sa otvorí po kliknutí na obrázok.

Semináre PopChemOl pre 57. ročník ChO

Krajská komisia ChO v Bratislavskom kraji by aj v tomto roku chcela pomôcť s prípravou žiakom, ktorí sa chcú zapojiť do riešenia úloh ChO v kategórii A. Vzhľadom na okolnosti, aktivity tento rok prebehnú formou dištančných online seminárov. Dúfame však, že mnohým riešiteľom pomôžu. Na každé stretnutie je potrebné vopred sa zaregistrovať prostredníctvom doleuvedených odkazov. Po registrácii študent dostane link na pripojenie sa k prednáške v MS Teams.

Semináre PoPChemOl sú tradične organizované najmä pre riešiteľov ChO kategórií A a B z bratislavského kraja a okolia, na ktorých však srdečne privítame kohokoľvek, kto má záujem o chémiu a chce sa ne seminári na danú tému zúčastniť. Tento rok sú aktivity spojené s prípravou riešiteľov ChO vo všetkých krajoch online, a tak sa aj účasť všade predpokladá z celého Slovenska. V prípade záujmu, majú riešitelia možnosť zúčastňovať sa aj na seminároch, ktoré online formou organizuje klub Homo Chemicus v banskobystrickom kraji, podrobnejšie informácie nájdete na FB stránke klubu Homo Chemicus. K dispozícii je tiež dištančný online kurz fyzikálnej chémie pre riešiteľov ChO.

Miesto a čas konania seminárov PopChemOl:
online, v piatky, začiatok vždy o 16:00.

dátumtéma seminára a prednášajúcipre kategórie ChO
13. 11. 2020Bioanorganická chémia
Dr. L. Krivosudský
povinná registrácia vopred cez Google Forms tu
kat. A
27. 11. 2020Organická chémia
Dr. M. Májek
povinná registrácia vopred cez Google Forms tu
kat. A, kat. B

Online seminár klubu Homo Chemicus pre riešiteľov ChO 29. 10. 2020

Vo štvrtok 29. 10. 2020 organizuje banskobystrický klub chemikov Homo Chemicus prvý z tohoročnej série online seminárov pre riešiteľov Chemickej olympiády v kategórii A. Na programe je ako prvá fyzikálna chémia (prednáša doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.).

Stretnutia sa môže zúčastniť ktokoľvek z celého Slovenska, kto má záujem. Podmienkou je však registrácia online vopred podľa pokynov na tejto stránke.

Viac o aktivitách banskobystrického klubu chemikov Homo Chemicus sa môžete dozvedieť aj na ich FB skupine – nebojte sa požiadať o členstvo. Na stretnutie s vami v online priestore sa organizátori banskobystrických seminárov už teraz veľmi tešia.

Pozvánka na online Seminár Homo Chemicus 29. 10. 2020
Pozvánka na online Seminár Homo Chemicus 29. 10. 2020

CHEMoUK-ovia aj toto leto experimentovali

V dňoch 24. – 28. augusta 2020 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UK po druhýkrát uskutočnilo letné sústredenie korešpondenčného seminára CHEMoUK. Sústredenia sa zúčastnilo 16 najúspešnejších riešiteľov seminára.

V korešpondečnej časti tento rok stredoškoláci riešili úlohy týkajúce sa kvantových bodiek (quantum dots), toxikológie kyanidov, aldolových reakcií, analyzovali DNA. Venovali sa selektivite organických reakcií, galvanickým článkom, ATP, absorpcii a fluorescencii zlúčenín, stabilite iónových kryštálov, využitiu tenzidov v analytickej chémii a vplyvu návykových látok na šírenie nervového vzruchu. Všetky úlohy nájdete na stránkach CHEMoUK-a.

Z 38 stredoškolákov z celého Slovenska sa s náročnými úlohami druhého ročníka CHEMoUK-a najlepšie popasovali Monika Spurná z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave (úspešnosť 84,7%), Slavomír Vodnák z Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom (úspešnosť 77,7%) a Katarína Slimáková zo Spojenej školy sv. J. Bosca v Novej Dubnici (úspešnosť 70,8%).

Veľkou motiváciou do riešenia úloh seminára bola, samozrejme, možnosť zúčastniť sa letného sústredenia. Tu si stredoškoláci mohli vyskúšať experimentálnu prácu v laboratóriách Prírodovedeckej fakulty UK. Počas sústredenia sa naši CHEMoUK-ovia zúčastili prednášok z organickej chémie, NMR, analytickej chémie, biochémie, kryštalografie a riešili úlohy z teoretickej chémie. Na spoločných cvičeniach si vyskúšali prácu v laboratóriach organickej, anorganickej, fyzikálnej a materiálovej chémie.

Novinkou sústredenia oproti vlaňajšiemu, pilotnému ročníku bola možnosť vyskúšať si prácu vedca vo výskumných laboratóriách. Stredoškoláci „zažili deň v koži vedca“, počas ktorého sa venovali odhaľovaniu identity páchateľa zo zvyšku odtlačku prsta, stanovovali obsah olova v orechoch, pripravovali koloidné nanočastice zlata a striebra, testovali vplyv nízkoteplotnej plazmy na prežívanie kvasiniek. Venovali sa fotochemickým reakciám, syntéze, čisteniu a charakterizácii organických zlúčenín. Výsledky svojich pokusov prezentovali svojim kolegom formou minikonferencie.

Po náročných dňoch v škole si účastníci sústredenia oddýchli pri športe a na laser game. Celý druhý ročník CHEMoUK-a by sa nemohol uskutočniť bez podpory vedenia PriF UK, entuziazmu a poctivej práce autorov úloh korešpondenčnej časti seminára, lektorov letného sústredenia a organizátorov z radov zamestnancov a študentov pracovísk chemickej sekcie PriF UK, za čo všetkým patrí veľká vďaka.

Nájdi 16 rozdielov 🙂

Účastníci CHEMoUK 2020 v rúškach
Účastníci sústredenia úspešných riešiteľov korešpondenčného seminára CHEMoUK na Prírodovedeckej fakulte UK
Účastníci CHEMoUK 2020 bez rúšok
Účastníci sústredenia úspešných riešiteľov korešpondenčného seminára CHEMoUK na Prírodovedeckej fakulte UK

4. ročník Letnej školy mladých chemikov prebehol online

Výnimočné situácie si vyžadujú výnimočné riešenia a tento rok nám tých výnimočných situácií pripravil veru neúrekom. Aj napriek pandémii koronavírusu sme však Letnú školu mladých chemikov (LŠMCh) nechceli, priam až nedokázali, ani v tomto roku len tak zrušiť. LŠMCh sa tak v roku 2020 konala online a tento netradičný formát si spolu s maskotom Angry Rabbit Pascalom vyskúšalo celkom 25 mladých chemikov.

Pre účastníkov to vlastne nebolo až tak úplne nové, veď sa už celé štyri mesiace učili len z domu, na diaľku. A vďaka tomu aj oni nás naučili pár funkcií nášho softvéru pre video-vyučovanie, o ktorých sa nám doteraz ani nesnívalo. Napriek dištančnej forme sme však v rámci LŠMCh chceli priniesť viac než len prednášky. Z chemikov sme sa museli zmeniť tak trocha aj na hercov, režisérov a rekvizitárov v jednom, no vďaka dávke kreativity nakoniec veľkú časť programu LŠMCh predsa len tvorili staré dobré a nefalšované chemické experimenty.

Hoci sme tento rok prišli o osobný kontakt a o zážitky, ktoré naši mladí chemici vždy zažívali popri odbornom programe v bežných rokoch LŠMCh, snažili sme sa, aby online forma LŠMCh nebola len náhradou. Chceli sme, aby tohoročným účastníkom, naopak, priniesla aj niečo, čo na klasickej LŠMCh nikdy nezažijú. Online LŠMCh sa vysielala z Prírodovedeckej fakulty UK, a tak sme s účastníkmi nazreli aj do niektorých jej tajných zákutí – do skladov chemikálii a chemického skla a zabudnutých chodieb nášho bludiska. No nezabudli sme ani na tip-top výučbové labáky a našu najmodernejšiu didaktickú techniku, v súčasnosti využívanú na maximálnu kapacitu.

foto z filmovania v laboratóriu KFTCh PriF UK
Laboratórium Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK premenené na "Hollywoodske štúdio" LŠMCh 2020

Z našich miestností sme si vyrobili naše malé „Hollywoodske štúdiá“, kde sme zapojili najlepšiu obrazovú techniku, aká bola k dispozícii. Prednášanie bolo pre nás relatívne jednoduché, s tým už mal tento rok každý z nás dostatočné skúsenosti. Skutočnou výzvou bolo nahradiť laboratórne cvičenia. Nuž, chce to riadne plánovanie a testovanie. Samozrejme, nie všetko vždy vyjde presne tak ako má, no našťastie, väčšina pokusov sa nám vydarila. A neboli to pokusy len na efekt, ale snažili sme sa robiť pokusy, ktoré účastníkov LŠMCh naučili, že aj skutočnú chémiu možno robiť doma. Ak sa chce a použije sa pri tom dostatočná dávka kreativity.

Aké pokusy teda robili naši mladí chemici? Postavili si a nakalibrovali aparatúru, ktorou sledovali rýchlosť vývoja CO2, titrovali, semikvantitatívne stanovovali celkové množstvo Mg2+ a Ca2+ v minerálnych vodách alebo sledovali vplyv pH, teploty a množstva na aktivitu enzýmu – slinnej amylázy pri rozklade škrobu. Niektoré výsledky domácich pokusov našich mladých chemikov si môžete pozrieť v galérii nižšie. Samozrejme, ukázali sme im aj mnohé demonštračné experimenty a určite už aj zo sna budú vedieť, ako alkalické kovy a kovy alkalických zemín farbia plameň.

Napriek tomu, že sa mladí chemici vôbec nepoznali, zväčša sa neostýchali interagovať, veľa sa pýtali, opravovali nás a keď sa vyhlásila nejaká aktivita, radi s nami súťažili. Za organizátorov musím povedať, že sme si síce mysleli, že to vypáli úplne inak, ale dopadlo to nakoniec oveľa lepšie než sme čakali.

S našimi mladými chemikmi zostávame v kontakte, prinajmenšom cez sociálne siete a veríme, že sa čoskoro stretneme už aj osobne.

Niektoré vyhlásenia o našej letnej škole z dotazníkov účastníkov:

Konečne viem doma titrovať! Pokračujte v tom ďalej, je to super 🙂

Bol to asi najproduktívnejší týždeň počas týchto prázdnin a určite by som si to zopakoval. Boli mi priblížené témy, o ktorých som si myslel, že sú pre mňa nedosiahnuteľné (elektrónové orbitály) a tieto témy na mňa mali aj najväčší dopad. Prosím, pokračujete v tom, čo robíte 🙂

Správy z LŠCh od roku 2001

42. LŠCh 2019, FEE TU Zvolen
41. LŠCh 2018, SOŠ Svit
40. LŠCh 2017, GVBN Prievidza + SŠ Nováky
38. LŠCh 2015, PdF TU Trnava
37. LŠCh 2014, GVBN Prievidza + SŠ Nováky
36. LŠCh 2013, SŠ – SPŠP Nitra
35. LŠCh 2012, SOŠ Púchov
34. LŠCh 2011, SŠ – SPŠP Nitra
33. LŠCh 2010, SŠ – SPŠP Nitra
32. LŠCh 2009, PriF UK, FChPT STU Bratislava
31. LŠCh 2008, SŠ – SPŠP Nitra
30. LŠCh 2007, SPŠ SS B. Štiavnica
29. LŠCh 2006, SPŠP Nitra
28. LŠCh 2005, SPŠCh Šaľa
27. LŠCh 2004, SPŠP Nitra
26. LŠCh 2003, ZŠOŠ Púchov
25. LŠCh 2002, SPŠChaP Humenné
24. LŠCh 2001 SPŠ, MCS Svit

Letná škola chemikov má už 40 rokov (článok o histórii LŠCh)

Článok o histórii LŠCh pre časopis ChemZi 2/2017
autor: J. Reguli

Chemická olympiáda pred štyrmi rokmi „oslávila“ päťdesiatku na Slovensku a v lete sa k tomuto jubileu dopracuje aj Medzinárodná ChO. Veľmi skoro sa ukázalo, že na úspešné riešenie úloh ChO nepostačuje venovať sa chémii len v škole. Preto sa rozbehli viaceré vzdelávacie aktivity pre stredoškolských študentov a aj pre učiteľov.

Bratislavskí študenti využívali možnosť práce v chemickom krúžku pri Ústrednom dome pionierov amládeže v „Stanici mladých prírodovedcov“ na Búdkovej ceste pod vedením Ing. Marty Mitrovej. Do prípravy olympionikov sa zapojili aj vysokoškolskí učitelia, najmä z Chemicko-technologickej fakulty SVŠT (čo je vtedajší názov FChPT STU), osobne si pamätám prednášky dr. Sirotu a doc. Serátora. V príspevku k 50. výročiu ChO (Sirota, A., Sališová, M.: ChemZi 2014/2, str. 78) sa uvádza, že „sa počas letných prázdnin organizovali tábory pre žiakov stredných škôl, ktoré mali vo svojom programe aj prednášky a jednoduché laboratórne cvičenia. Prvý takýto tábor sa zorganizoval v Banskej Štiavnici v júli 1970. Postupne sa tieto tábory premenili na Letnú školu chemikov.“

Brožúry pre účastníkov LŠCh
Brožúry pre účastníkov prednášok, seminárov a laboratórnych cvičení z fyzikálnej chémie

Letná škola chemikov umožňovala účastníkom rozšíriť si poznatky zo základných chemických disciplín – anorganickej, organickej, fyzikálnej a analytickej chémie a biochémie. Najvýznamnejšou súčasťou sú laboratórne cvičenia, ktoré umožňujú stredoškolákom vyskúšať si prácu v chemických laboratóriách. Miesto, na ktorom sa LŠCh konala muselo poskytovať dostatok pracovných miest v laboratóriách, ubytovanie a priestory pre trávenie voľného času študentov, najmä športové aktivity. Letné školy preto hostili stredné priemyselné školy chemické (a potravinárske). Do konca minulého storočia išlo o stredné školy mimoriadnej úrovne takmer rovnomerne rozmiestnené po Slovensku – v Humennom, Svite, Banskej Štiavnici, Novákoch, Púchove, Nitre, Šali a Bratislave. V tabuľke uvádzame miesta konania letných škôl od piatej až po 40. Treba k nej poznamenať, že dnes pod menom chemická priemyslovka už neexistuje žiadna škola. Niekoľko ročníkov LŠCh sa konalo aj na univerzitách – na FCHPT STU a PriF UK v Bratislave, na PdF TU v Trnave a na PriF UPJŠ v Košiciach.

Podľa súčasného číslovania vychádza organizovanie prvej LŠCh na leto 1978. Pri spomínaní na 40 rokov LŠCh si pripomenieme aj organizátorov a učiteľov, ktorí ju zabezpečovali. Čo sa týka učiteľov, vopred sa ospravedlňujem, ak som na niekoho zabudol. Na zachovaných brožúrach pre účastníkov vidíme, že už v 80. rokoch odbornú úroveň LŠCh garantovala Slovenská chemická spoločnosť pri SAV a jej odborná skupina pre vyučovanie chémie.

Pri organizácii jednotlivých ročníkov zásadnú rolu zohrávali vedúca LŠCh, ktorá bola pracovníčkou Ústredného domu pionierov a mládeže a následne jeho nástupkyne – Iuventy a koordinátor odborného programu, ktorý zabezpečuje vysokoškolských učiteľov a vytvára rozvrh.

5. LŠCh 1982 SPŠCh Banská Štiavnica
6. LŠCh 1983 SPŠCh Šaľa
7. LŠCh 1984 SPŠCh Púchov
8. LŠCh 1985 SPŠCh Humenné
9. LŠCh 1986 SPŠCh Svit
10. LŠCh 1987 SPŠCh Banská Štiavnica
11. LŠCh 1988 SPŠCh Svit
12. LŠCh 1989 SPŠCh Šaľa
13. LŠCh 1990 SPŠCh Humenné
14. LŠCh 1991 SPŠP Nitra
15. LŠCh 1992 SPŠ MCS Svit
16. LŠCh 1993 SPŠCh SS Banská Štiavnica
17. LŠCh 1994 SPŠCh Šaľa
18. LŠCh 1995 SPŠCh Nováky
19. LŠCh 1996 SPŠ MCS Svit
20. LŠCh 1997 SPŠ Púchov
21. LŠCh 1998 ChTF STU a PriF UK Bratislava
22. LŠCh 1999 SPŠ Púchov

23. LŠCh 2000 SPŠCh Nováky
24. LŠCh 2001 SPŠ MCS Svit
25. LŠCh 2002 SPŠChaP Humenné
26. LŠCh 2003 ZŠOŠ Púchov
27. LŠCh 2004 SPŠP Nitra
28. LŠCh 2005 SPŠCh Šaľa
29. LŠCh 2006 SPŠP Nitra
30. LŠCh 2007 SPŠ SS B. Štiavnica
31. LŠCh 2008 SŠ – SPŠP Nitra
32. LŠCh 2009 PriF UK, FChPT STU Bratislava
33. LŠCh 2010 SŠ – SPŠP Nitra
34. LŠCh 2011 SŠ – SPŠP Nitra
35. LŠCh 2012 SOŠ Púchov
36. LŠCh 2013 SŠ – SPŠP Nitra
37. LŠCh 2014 GVBN Prievidza + SŠ Nováky
38. LŠCh 2015 PdF TU Trnava
39. LŠCh 2016 PriF UPJŠ Košice
40. LŠCh 2017 GVBN Prievidza + SŠ Nováky

Prvých pätnásť rokov bola vedúcou Ing. Marta Mitrová. Šesť letných škôl v deväťdesiatych rokoch sa spája s novou vedúcou (a vtedajšou tajomníčkou SK ChO), Ing. Máriou Reguliovou. Roky 1992 až 1997 patrili medzi najúspešnejšie ročníky LŠCh. Prispeli k tomu popri zanietenej hlavnej vedúcej aj doc. Ing. Marta Sališová, CSc. A tiež Bc. Daniel Markus, ktorý sa po dvadsiatich rokoch vrátil z Austrálie do Bratislavy a na letnej škole cez obedňajšiu prestávku ponúkal hodiny angličtiny. Pre súčasných účastníkov uvádzam, že v deväťdesiatych rokoch mala LŠCh šesť vyučovacích dní v týždni a denne osem hodín (+ dobrovoľná angličtina). Po večeroch ešte niektorí vyučujúci ponúkali doplnkové konzultácie.

Koordinátorom odborného programu v prvom období boli prof. RNDr. Peter Schwendt, CSc. z PriF UK a doc. Ing. Miroslav Serátor, CSc. z ChTF SVŠT. Na LŠCh vtedy učili mnohí pracovníci oboch bratislavských fakúlt. Anorganickú chémiu prof. RNDr. P. Schwendt, CSc., doc. RNDr. P. Petrovič, CSc., prof. RNDr. Ľ. Žúrková, CSc., doc. Ing. Ľ. Ulická, CSc., doc. RNDr. H. Slosiariková, CSc., doc. Ing. T. Šramko, CSc., doc. Ing. M. Serátor, CSc., Ing. D. Makáňová, CSc., prof. Ing. P. Segľa, DrSc. (ešte ako mladý asistent), RNDr. A. Sirota, CSc., doc. Ing. Š. Tám (zo SPŠCH v Púchove) a Ing. E. Adamkovič, CSc. (z ŠPÚ). Fyzikálnu chémiu prof. RNDr. P. Ševčík, DrSc., doc. Ing. L. Ulický, CSc., Ing. A. Cholvadová, CSc. (ešte pod menom Rosenbergerová) ako aj stredoškolskí profesori Ing. O. Lukáčová, Ing. R. Morávek, Ing. A. Langerová. Organickú chémiu viedli doc. RNDr. P. Elečko, CSc., doc. RNDr. P. Zahradník, CSc., RNDr. J. Donovalová, CSc., RNDr. J. Šraga, CSc., prof. Ing. Š. Kováč, DrSc., prof. Ing. M. Uher, DrSc.

Záverečná fotografia z 20. LŠCh v Púchove v roku 1997
LŠCh Humenné 2002
Prof. P. Šimon na 25. LŠCh v Humennom v roku 2002

V 90. rokoch sa koordinátorom stal doc. Ing. Štefan Stankovský, CSc. (do roku 1998). Kolektív učiteľov v tom období tvorili prof. Ing. Jozef Šíma, DrSc. a doc. Ing. Dušan Valigura, CSc. (anorganická chémia), dnes profesori prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (súčasný predseda SChS) a prof. Ing. Ladislav Omelka, CSc., po nich doc. Ing. Ján Reguli, CSc. a raz aj Ing. Juraj Lutišan, PhD. (fyzikálna chémia). Organickú chémiu viedli spomínaný doc. Ing. Štefan Stankovský, CSc. a doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. Raz sa zapojil aj Mgr. Ladislav Kiss. Na hodinách biochémie sa vystriedali viacerí učitelia najprv z FChPT STU prof. Ing. B. Škarka, CSc. a Ing. D. Slugeň, CSc. neskôr z PriF UK RNDr. J. Košovský, CSc., RNDr. Roman Szabo, PhD., RNDr. Tatiana Horecká, PhD., doc. RNDr. Anton Horváth, PhD.

Nezastupiteľná rola chemických priemysloviek sa preukázala aj tým, že vyučovanie a laboratórne cvičenia z analytickej chémie väčšinou viedli stredoškolskí profesori analytickej chémie. (Vysokoškolskí analytici dnes už základy kvalitatívnej a kvantitatívnej analytickej chémie „preskakujú“ venujú sa len inštrumentálnym analytickým metódam.) V tejto súvislosti treba uviesť mená Ing. E. Kristiníková, RNDr. Š. Kotlár zo Svitu, Ing. E. Kulichová a Ing. Ľ. Glosová z Novák, Ing. J. Macháč, Ing. J. Jurena, Ing. Z. Miháliková, Ing. M. Gabčová zo SOŠ Púchov, Ing. L. Vágner, Ing. M. Hohoš, Ing. M. Siváková z Banskej Štiavnice, Ing. O. Karlubíková, Ing. A. Sucs, Ing. M. Kamenická zo Šale, RNDr. E. Krčahová, Ing. A. Bohušová, Ing. G. Striežencová, Ing. A. Poláková zo SPŠP Nitra a Ing. M. Gorej zo SPŠCH Bratislava. Niekedy sa zapojili aj vysokoškolskí analytici doc. Ing. J. Polonský, CSc., doc. RNDr. I. Zelenský, CSc., Ing. J. Švorc, CSc., Ing. Š. Mesároš, Ing. A. Hercegová, PhD., Ing. J. Ševčík. RNDr. P. Majerský a RNDr. P. Tarapčík, CSc., RNDr. Rastislav Serbin, PhD., Ing. Lenka Hurajtová a raz aj RNDr. Stanislav Kedžuch, PhD.

V 90. rokoch bola súčasťou LŠCh aj chémia životného prostredia s veľmi obľúbenými prednáškami doc. RNDr. Juraja Lesného, CSc. (dnes z FPV UCM v Trnave). Významné spestrenie programu znamenali v posledný deň prednášky prof. RNDr. Jozefa Čárskeho, DrSc. z Katedry chémie LF UK v Bratislave. Profesor Čársky viedol (spolu s R. Šípošom, vtedy len študentom STU) v roku 2002 aj výučbu organickej chémie.

Po napínavom 21. ročníku v Bratislave, kde letnú školu v polovici opustila vedúca (Ing. S. Michalčáková, CSc.) sa v roku 1999 stala tajomníčkou SK ChO Ing. Iveta Hlinická. Našťastie sa mi podarilo ju presvedčiť, že letná škola je nevyhnutnou súčasťou ChO a nemôžeme ju pochovať. Nasledujúcich šesť rokov ešte poskytovala vedúcu letnej školy Iuventa, potom ju už odmietla zahŕňať pod Chemickú olympiádu. (V tých rokoch sa žiaľ LŠCh nezastal ani predseda SK ChO.) Letná škola chemikov tak v roku 2006 aj organizačne dostala pod Slovenskú chemickú spoločnosť a za SK ChO jej organizáciu zabezpečovala RNDr. Eva Krčahová zo SŠ v Nitre.

V tomto storočí tvorili základnú zostavu anorganikov doc. RNDr. J. Tatiersky, PhD. a Ing. M. Tatarko, PhD., ktorého vystriedala doc. Ing. M. Linkešová, CSc. (PdF TU). Fyzikálnu chémiu zabezpečuje doc. Ing. J. Reguli, CSc. Na LŠCH sa na niekoľko rokov vrátil aj dôchodca doc. Ing. L. Ulický, CSc. Organickú chémiu prevzala najprv doc. RNDr. M. Sališová, CSc. (niekoľko rokov po odchode Daniela Markusa ponúkala aj angličtinu) a pridali sa doc. RNDr. M. Putala, CSc. a prof. Mgr. R. Šebesta, DrSc., ktorí ju dnes vedú aj s významnou pomocou svojich doktorandov. Biochémiu prevzal doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. z FChPT STU. Ďalšími učiteľmi boli aj Ing. Robert Klement, CSc. z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka (fyzikálna chémia), Ing. Ivona Paveleková, CSc. z PdF TU v Trnave (analytická chémia). Organickú chémiu v Košiciach viedli domáci učitelia z UPJŠ RNDr. Martin Walko, PhD., RNDr. Zuzana Kudličková, PhD., RNDr. Monika Tvrdoňová, PhD.

Funkciu hlavnej vedúcej v súčasnosti preberá niekto z učiteľov usporiadajúcej školy. V Šali to bola Ing. Anna Bečárová, v Nitre najprv RNDr. Eva Krčahová, neskôr Ing. Silvia Pisarová, v Púchove Ing. Jozef Jurena, v Prievidzi PaedDr. Miroslav Kozák (s Ing. E. Kulichovou). Významnou spolu¬organizátorkou LŠCh sa stala hospodárka SChS, Ing. Zuzana Hloušková.

Potešiteľné je, že z bývalých účastníkov letnej školy sa stávajú neskôr vedúci pre voľný čas študentov. Osobitne by som chcel vyzdvihnúť Evu Kostolányiovú (dnes Mgr. E. Krajčovičovú, PhD.) a Kristínu Trhanovú. V súčasnosti sa k päťročnej účasti približuje Bc. Jelka Nociarová. Medzi vedúcimi boli aj RNDr. Anna Drozdíková, PhD. (vtedy ako Anka Tóthová), (neskôr MUDr.) Juraj Mazúr, Soňa Kirschnerová, Rasťo Šípoš, Anna Ohraďanová, RNDr. Katarína Javorová, Marek Vician, Juraj Malinčík, Lenka Ormandyová, Jana Šíbiková, Mgr. Katarína Surová, Patrik Takáč, Pavlína Gregorová, Karin Kulišiaková, Michal Hegedüs, Matúš Draxler a mnohí ďalší.

Organizovanie letných škôl sa skomplikovalo aj z dôvodu útlmu chemického priemyslu a najmä záujmu žiakov o štúdium na chemických priemyslovkách. Tieto boli donútené jednak sa zlučovať s inými školami a, čo bolo pre konanie LŠCh ešte väčším problémom, zbavovali sa ubytovacích a stravovacích zariadení. V rokoch 2004 až 2013 šesťkrát bola pre nás ideálnym miestom Spojená škola a jej Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre, ktorá má nielen zrekonštruované chemické laboratóriá, ale aj internát, telocvičňu, počítačové učebne a dokonca aj plaváreň. Žiaľ v posledných rokoch sme už v Nitre so žiadosťou o prichýlenie neuspeli.

Dve pozvánky na LŠCh
Dve pozvánky na LŠCh v 21. storočí
Exkurzia do Fortischem, a. s. v Novákoch v roku 2014
Exkurzia do Fortischem, a. s. v Novákoch v roku 2014

Spomínal som množstvo kolegov, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu 40 ročníkov LŠCh. Laboratórne cvičenia by ale nemohli prebehnúť bez obetavej práce „asistentiek“ (t. j. laborantiek) v čase, keď by už mohli byť na dovolenke. Neochota stredných odborných škôl dnes usporiadať LŠCh súvisí s tým, že pozícia asistentky na SOŠ zanikla (asi v rámci oficiálnej podpory prírodovedného a technického vzdelávania).

Pokiaľ to bolo možné, do programu LŠCh bola zaradená aj exkurzia do blízkej chemickej továrne. Tak sme navštívili nielen gumárne Matador a neskôr Continental v Púchove, ale aj sklárne Rona v Lednických Rovniach, Novácke chemické závody a dnes akciovú spoločnosť Fortischem v Novákoch, výrobcu tenzidov SLOVECA Sasol Slovakia, spol. s r. o., sídliaceho v priestoroch Fortischemu. V Novákoch (a tiež v Banskej Štiavnici) sme sfárali aj do bane.

Pred jaskyňou Driny v roku 2015
Pred jaskyňou Driny v roku 2015
Ilustrácia z laboratória
Niektorým účastníkom Letná škola chemikov úplne prevrátila život

Súčasťou LŠCh sú aj výlety a spoločenský program cez víkend (najmä odkedy sa v sobotu už neučí). Účastníci zažili viacero turistických výletov (zo Svitu do Vysokých Tatier (niektorí až na Rysy), z Púchova do Manínskej tiesňavy, z Novák na Kľak, z Banskej Štiavnice na Sitno), navštívili mnoho pamätihodností (napr. Bojnický zámok a zoologickú záhradu), hrad ale aj poľnohospodárske múzeum v Nitre, Čičmany a drevený betlehem v Rajeckej Lesnej, zámok Smolenice a následne Driny, jedinú jaskyňu na západnom Slovensku.

Ešte by sme mali spomenúť výber a počet účastníkov letných škôl. Letná škola chemikov je určená pre študentov gymnázií so záujmom o chémiu. Pozývaní sú do nej najlepší riešitelia krajského kola ChO v kategóriách B a C. Jej program je preto rozdelený do dvoch ročníkov a optimálny počet je po 24 študentov. Zažili sme ale aj letné školy s viac než šesťdesiatimi účastníkmi.

Oceniť pri tom treba najmä to, že Letná škola chemikov je stále „letným táborom“, na ktorom si účastníci svoj pobyt hradia. Nie je možné, aby hradili plnú cenu pobytu, preto sa pri organizácii obraciame aj na pomoc od sponzorov. V minulosti letnú školu podporila aj Vzdelávacia nadácia Jana Husa alebo Nadácia otvorenej spoločnosti, neskôr aj JAVYS, a. s. v Jaslovských Bohuniciach. Pomáhajú aj mnohí lokálni sponzori jednotlivých ročníkov. A samozrejme organizujúce školy. Dnes je najväčším sponzorom Chemickej olympiády v SR (a v rámci nej osobitne LŠCh) Slovnaft, a. s. Významnú pomoc poskytuje aj Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, v posledných rokoch aj firma Hermes LabSystems, s. r. o. a Duslo Šaľa. Podporovateľmi LŠCh sú aj fakulty poskytujúce učiteľov – Fakulta chemickej apotravinárskej technológie STU, Prírodovedecká fakulta UK a Pedagogická fakulta TU. Najlepších účastníkov podporujú aj učebnicami a veria, že si raz zvolia štúdium na ich fakulte. Pred koncom ešte pripomínam, že Letná škola chemikov, ako aj celá Chemická olympiáda v SR je stále odborne zastrešená Slovenskou chemickou spoločnosťou (a v rámci nej odbornou skupinou vyučovania chémie).

Príbeh o štyridsiatich rokoch Letnej školy chemikov ukončím jej hodnotením z pohľadu učiteľa na dvadsiatich dvoch ročníkoch. Hovoril som to už veľakrát, takže mnohí to už poznáte. Letná škola chemikov je pre učiteľa jedinečné podujatie, na ktorom sa stretne s niečím, čo z bežného vyučovania nepozná – so skupinou študentov, ktorí sa chcú dozvedieť čo najviac, tvoria výborný kolektív, nevyrušujú – a keď vyrušujú, pretože sú zvedaví, pýtajú sa k veci a nie kedy skončíme. Preto sa na LŠCh každý rok radi vraciame.