Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

Letná škola chemikov

Letná škola chemikov (LŠCh) je tradičné dvojtýždňové letné podujatie, organizované Slovenskou komisiou Chemickej olympiády pre najúspešnejších riešiteľov krajských kôl ChO v kategóriách C a B (študenti 1. a 2. ročníka stredných škôl s nechemickým zameraním). Cieľom LŠCh je pripraviť účastníkov na postup do ďalších, náročnejších kategórií súťaže.

Náplňou LŠCh sú prednášky, semináre a laboratórne cvičenia pripravované a vedené vysokoškolskými pedagógmi. Každý deň LŠCh je naplnený odborným programom, ktorý talentovaným žiakom systematicky dopĺňa vedomosti v jednotlivých oblastiach chémie a umožňuje im získať praktické zručnosti v laboratóriu, ktoré by inak nemali možnosť získať na bežných stredných školách. Súťasťou LŠCh je, samozrejme, aj voľnočasový program, spoznávanie hostiteľskej lokality a predovšetkým úžasná atmosféra a zábava medzi kamarátmi!

Spravidla sa na LŠCh pozýva 48 účastníkov a zvyčajne aj 4 najlepší študenti z kategórie A, ktorí budú v danom roku reprezentovať SR na Medzinárodnej chemickej olympiáde. Aj vďaka LŠCh máme na Slovensku dobre pripravených žiakov pre najvyššiu kategóriu ChO z ktorej sa vyberajú účastníci na Medzinárodnú chemickú olympiádu, čo sa pozitívne odráža na úspešnosti našich reprezentantov – za posledných 10 rokov sme zo 40 možných medailí získali 38!

Foto LŠCh 2015, Trnava
Letná škola chemikov 2015, Trnava
Fotografia LŠCh 2017 na výlete v prírode
Letná škola chemikov 2017, Prievidza

Z histórie LŠCh… (fotogaléria)

Pozrite si fotogalériu s fotografiami zachytávajúcimi účastníkov uplynulých ročníkov Letných škôl chemikov, prípadne nám pošlite svoje fotografie, ak ich vo fotogalérii ešte nenájdete 🙂

40 rokov LŠCh (článok o začiatkoch a histórii LŠCh, autor: J. Reguli)

Pri príležitosti 40. výročia založenia tradície letných škôl chemikov v roku 2017 vyšiel v časopise ChemZi článok pána docenta Reguliho, z ktorého sa dozviete veľa zaujímavostí o tom ako letné školy začali a akých bolo 40 rokov tradície LŠCh.

Správy z letných škôl chemikov po roku 2000

Podrobné detaily o všetkých letných školách, ktoré sa konali od roku 2001 si môžete prečítať v správach, ktoré každoročne zachytávali najdôležitejšie údaje o priebehu LŠCh. Nájdete v nich mnoho zaujímavých informácií, ale aj mnoho humorných „pikošiek“ zo zákulisia 🙂