Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

Oznamy a pokyny

25. 10. 2021: Harmonogram seminárov pre riešiteľov 58. ročníka chemickej olympiády
Semináre PoPChemOl a Homo Chemicus sú určtené najmä riešiteľom ChO kategóriách A a B, ktorým majú sprostredkovať pokročilejšie témy ChO. Aj tento rok sa semináre konajú vo formáte webinárov, na ktoré je potrebná registrácia. Harmonogram a pokyny pre registráciu nájdete v tomto článku.

11. 9. 2021: Termínovník 58. ročníka ChO (šk. rok 2021/22)
Slovenská komisia ChO pripravila a schválila termínovník s dátumami konania všetkých kôl súťaží ChO v aktuálnom 58. ročníku ChO.

9. 8. 2021: Domáce kolo kategórie A pre šk. rok 2021/22 zverejnené!
V zadaniach domáceho kola nájdete témy, ktoré sa budú niesť celým ročníkom olympiády ako aj odkazy na potrebnú odbornú literatúru. Aby ste s prípravou na tieto úohy mohli začať čo najskôr, úlohy sú zverejnené už teraz a nájdete ich v tomto článku.