Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

Oznamy a pokyny

16. 6. 2020: Úspešní riešitelia dištančných krajských kôl ChO v kat. B a C
Tu je úplný zoznam úspešných riešiteľov krajských kôl 56. ChO v kategóriách B a C. Všetci sú pozvaní na Letnú školu chemikov, tento rok v Košiciach.

12. 6. 2020: Letná škola chemikov 2020 bude! Tento rok na UPJŠ v Košiciach.
Napriek všetkému, 56. ročník ChO budeme môcť aspoň zakončiť tradičným spôsobom – Letnou školou chémie pre úspešných riešiteľov v kategóriách B a C.

6. 5. 2020: Zadania a riešenia úloh ChO riešených dištančnou formou
Tu nájdete záložné súbory so zadaniami a riešeniami úloh ChO pre kolá organizované dištančnou formou v prípade, že by neboli dostupné na stránke Iuventy.

6. 4. 2020: Dokončenie 56. ročníka chemickej olympiády dištančnou formou
Hoci Chemická olympiáda bez experimentu nie je tým pravým, Slovenská komisia ChO rozhodla, že ostávajúce kolá ChO v kategóriách B, C a D prebehnú dištančne.

9. 3. 2020: Zrušenie súťaží v súvislosti s koronavírusom
Podľa pokynov krízového štábu SR ohľadom súťaží na školách v SR sa 13. 3. ruší školské kolo ChO v kategórii B a 20. 3. okresné kolo ChO v kategórii D.

7. 3. 2020: Výsledkové listiny Celoštátneho kola ChO
Celoštátne kolo Chemickej olympiády v kategóriách A a EF pozná výsledky. Pre nedočkavých zverejňujeme Výsledkové listiny na našej stránke okamžite 🙂

8. 2. 2020: Kategórie A a EF vybrali súťažiacich pre Celoštátne kolo
V kategórii A sa uskutočnilo krajské a v kategórii EF školské kolo, z ktorých najlepší súťažiaci postupujú do Celoslovenského kola, tento rok v Košiciach.

5. 2. 2020: Seminár pre riešiteľov ChO v Banskej Bystrici 17. 2. 2020
Banskobystrický klub Homo Chemicus organizuje dňa 17. 2. 2020 seminár pre riešiteľov Chemickej olympiády, najmä v kategórii B – registrácia do 12. 2. 2020.

29. 11. 2019: Inštruktážny seminár pre riešiteľov ChO v Trnave
Krajská komisia ChO v Trnave usporiadala celodenný inštruktážny seminár pre riešiteľov ChO. Materiál „Krátky kurz odmernej analýzy“ si môžete stiahnúť tu.

18. 11. 2019: Úlohy kategórie B pre šk. rok 2019/20 zverejnené!
V zadaní domáceho kola nájdete témy pre celý nadchádzajúci ročník olympiády. Tento rok sú nimi halogény, alkény ako aj acidobázické rovnováhy a titrácie.

11. 9. 2019: Harmonogram seminárov PopChemOl pre 56. ročník ChO
Semináre PoPChemOl sú určtené najmä riešiteľom ChO kategóriách A a B z bratislavského kraja a okolia, ktorým majú sprostredkovať pokročilejšie témy ChO.

11. 9. 2019: Termínovník 56. ročníka ChO (šk. rok 2019/20)
Slovenská komisia ChO pripravila a schválila termínovník s dátumami konania všetkých kôl súťaží ChO v aktuálnom 56. ročníku ChO.

30. 8. 2019: Praktické úlohy kategórie A pre šk. rok 2019/20 zverejnené!
V analytickej chémii budú hlavnou témou praktických úloh kategórie A už tradične titrácie, a to najmä redoxné. Organická syntéza bude v tomto ročníku zameraná na kondenzačné reakcie aldolového typu.

14. 8. 2019: Domáce kolo kategórie A pre šk. rok 2019/20 zverejnené!
V zadaní domáceho kola nájdete témy pre celý nadchádzajúci ročník olympiády. Tento rok sú nimi raketové palivá, nukleofilné substitúcie či biochémia dusíka.