Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

Kontakty

Organizácia ChO

S otázkami a pripomienkami ohľadom organizácie ChO vo vašom okrese alebo kraji sa obracajte v prvom rade na krajských predsedov ChO, prípadne na poverených zamestnancov Okresných úradov a Centier voľného času:

Stránka kontaktov na Krajských predsedov ChO

Stránka kontaktov na zamestnancov OÚ a CVČ

S otázkami a pripomienkami ohľadom celkovej organizácie ChO sa obracajte na predsedníctvo Slovenskej komisie chemickej olympiády:

Stránka kontaktov na Slovenskú komisiu ChO

Obsahová náplň ChO

S otázkami ohľadom úloh a obsahovej náplne ChO sa obracajte na vedúcich autorských kolektívov ChO:

Stránka kontaktov na vedúcich autorských kolektívov

Výstupy a ďalšie aktivity ChO

S otázkami ohľadom medzinárodných súťaží, Letnej školy chemikov, Letnej školy mladých chemikov, Korešpondenčného seminára CHEMoUK a iných aktivít ChO sa obracajte na predsedníctvo Slovenskej komisie alebo na príslušných koordinátorov:

Stránka kontaktov na koordinátorov výstupov a ďalších aktivít

Webstránka ChO

Vaše otázky alebo pripomienky ohľadom našej webstránky posielajte cez kontaktný formulár alebo priamo na našu emailovú adresu:

cho@chemickaolympiada.sk

Veľmi radi privítame akékoľvek nápady a podnety ako našu stránku zlepšiť alebo rozšíriť tak, aby čo najlepšie slúžila našej chemickej komunite. Posielajte nám aj svoje materiály, informácie a fotografie z Vašich akcií, radi o Vašich aktivitách budeme informovať aj ostatných chemikov.