Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

Zabezpečenie ChO Okresnými úradmi a Centrami voľného času

Bratislava a Západné Slovensko

Mgr. Veronika Csontosová
Okresný úrad Bratislava, Odbor školstva
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
tel.: +421 9610 46 413
e-mail: veronika.csontosova@minv.sk

RNDr. Eva Huttová
Okresný úrad Trnava, Odbor školstva
Vajanského 2, 917 01 Trnava
tel.: +421 33 555 01 71
e-mail: eva.huttova@minv.sk

Mgr. Adriána Štetková
Okresný úrad Nitra, Odbor školstva
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
tel.: +421 37 696 93 23
e-mail: adriana.stetkova@minv.sk

kontakt pre ZŠ:
Mgr. Tibor Bélik
Okresný úrad Trenčín, Odbor školstva
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
tel.: +421 32 741 12 92
e-mail: tibor.belik@minv.sk

kontakt pre SŠ:
Ing. Slávka Čameková
Krajské centrum voľného času
Pod Sokolicami 14,  911 01 Trenčín
tel.: +421 32 744 60 48
e-mail: slavka.camekova@kcvc.sk

Stredné Slovensko a Východné Slovensko

kontakt pre krajské kolá:
Mgr. Zlata Trubanová
Centrum voľného času – JUNIOR
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
tel.: +421 48 415 31 11
e-mail: trubanova@juniorbb.sk

Ing. Anna Trauerová
Okresný úrad Žilina, Odbor školstva
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
tel.: +421 41 733 58 86
e-mail: anna.trauerova@minv.sk

Ing. Igor Tymczák
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže
Strojárenská 3, 040 01 Košice
tel.: +421 55 622 38 20
e-mail: igor.tymczak@rcm.sk

Mgr. Tomáš Kolárik
Okresný úrad Prešov, Odbor školstva
T. Ševčenka 11, 080 01 Prešov
tel.: +421 51 746 27 37
e-mail: tomas.kolarik@minv.sk