Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

Informácie o súťažení (nielen pre súťažiacich)

Kategórie Chemickej olympiády
Tu nájdete informácie o tom, do akej kategórie ChO súťažiaci patrí, v akých kategóriách (a v koľkých naraz) sa môže zúčastniť súťaže a aká je obsahová náplň jednotlivých kategórií ChO, čo sa týka teoretických aj praktických úloh.

Kolá Chemickej olympiády a kritériá postupu súťažiacich medzi kolami
Tu nájdete informácie o tom, aké kolá a v akom poradí sa konajú v jednotlivých kategóriách ChO a ako sa v každom z kôl určuje, či súťažiaci postupuje alebo nepostupuje do ďalšieho kola súťaže.

Práva a povinnosti súťažiacich
Ako a kedy sa môžu napadnúť výsledky súťaže a kedy môže byť súťažiaci ChO diskvalifikovaný pre nedodržanie pravidiel…