Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

Súťažné úlohy (59. ročník, školský rok 2022/23)

Vzhľadom na výpadky na stránkach iuventa.sk a olympiady.sk zverejňujeme zadania a riešenia úloh ChO pre školský rok 2022/23 aj na tejto záložnej stránke.

Domáce kolo

Školské kolo

 • kategória A – teoretické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických úloh, riešenie a hodnotenie praktických úloh
 • kategória B – teoretické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických úloh
 • kategória C – teoretické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických úloh
 • kategória D – teoretické úlohy, teoretické úlohy (maďarská verzia), riešenie a hodnotenie teoretických úloh, riešenie a hodnotenie teoretických úloh (maďarská verzia)
 • kategória EF – teoretické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických úloh, praktické úlohy, riešenie a hodnotenie praktických úloh

Okresné kolo

 • kategória D – teoretické a praktické úlohy, teoretické a praktické úlohy (maďarská verzia), riešenie a hodnotenie teoretických a praktických úloh, riešenie a hodnotenie teoretických a praktických úloh (maďarská verzia)

Krajské kolo

 • kategória A – teoretické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických úloh, praktické úlohy, riešenie a hodnotenie praktických úloh
 • kategória B – teoretické a praktické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických a praktických úloh
 • kategória C – teoretické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických úloh, praktické úlohy, riešenie a hodnotenie praktických úloh
 • kategória D – teoretické a praktické úlohy, teoretické a praktické úlohy (maďarská verzia), riešenie a hodnotenie teoretických a praktických úloh, riešenie a hodnotenie teoretických a praktických úloh (maďarská verzia)

Celoštátne kolo

 • kategória A – teoretické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických úloh, praktické úlohy, riešenie a hodnotenie praktických úloh
 • kategória EF – teoretické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických úloh, praktické úlohy, riešenie a hodnotenie praktických úloh, doplnkové úlohy

31. 10. 2022: Termínovník 59. ročníka ChO (šk. rok 2022/23)
Slovenská komisia ChO pripravila a schválila termínovník s dátumami konania všetkých kôl súťaží ChO v aktuálnom 59. ročníku ChO.