Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

Súťažné úlohy (60. ročník, školský rok 2023/24)

Vzhľadom na výpadky na stránkach iuventa.sk a olympiady.sk zverejňujeme zadania a riešenia úloh ChO pre školský rok 2023/24 aj na tejto záložnej stránke.

Domáce kolo

 • kategória A – teoretické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických úloh, praktické úlohy (domáce a školské kolo)
 • kategória B – teoretické a praktické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických a praktických úloh
 • kategória C – teoretické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických úloh, praktické úlohy, riešenia a hodnotenie praktických úloh
 • kategória D – teoretické a praktické úlohy, teoretické a praktické úlohy (maďarská verzia), odpoveďový hárok, odpoveďový hárok (maďarská verzia), riešenie a hodnotenie teoretických a praktických úloh, riešenie a hodnotenie teoretických a praktických úloh (maďarská verzia)
 • kategória EF – teoretické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických úloh, praktické úlohy, riešenie a hodnotenie praktických úloh

Školské kolo

 • kategória A – teoretické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických úloh, riešenie a hodnotenie praktických úloh
 • kategória B – teoretické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických úloh
 • kategória C – teoretické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických úloh
 • kategória D – teoretické úlohy, teoretické úlohy (maďarská verzia), riešenie a hodnotenie teoretických úloh, riešenie a hodnotenie teoretických úloh (maďarská verzia)

Okresné kolo

 • kategória D – teoretické a praktické úlohy, teoretické a praktické úlohy (maďarská verzia), odpoveďový hárok, odpoveďový hárok (maďarská verzia), riešenie a hodnotenie teoretických a praktických úloh, riešenie a hodnotenie teoretických a praktických úloh (maďarská verzia)

Krajské kolo

 • kategória A – teoretické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických úloh, praktické úlohy, riešenie a hodnotenie praktických úloh
 • kategória B – teoretické a praktické úlohy, teoretické a praktické úlohy – odpoveďový hárok, riešenie a hodnotenie teoretických a praktických úloh
 • kategória C – teoretické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických úloh, praktické úlohy, riešenie a hodnotenie praktických úloh
 • kategória D – teoretické a praktické úlohy, teoretické a praktické úlohy (maďarská verzia), teoretické a praktické úlohy (ukrajinská verzia), odpoveďový hárok, odpoveďový hárok (maďarská verzia), odpoveďový hárok (ukrajinská verzia), riešenie a hodnotenie teoretických a praktických úloh, riešenie a hodnotenie teoretických a praktických úloh (maďarská verzia)

Celoštátne kolo

 • kategória A – teoretické úlohy, teoretické úlohy – odpoveďový hárok, riešenie a hodnotenie teoretických úloh, praktické úlohy, praktické úlohy – odpoveďový hárok, riešenie a hodnotenie praktických úloh
 • kategória EF – teoretické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických úloh, praktické úlohy, riešenie a hodnotenie praktických úloh