Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

Súťažné úlohy (60. ročník, školský rok 2023/24)

Vzhľadom na výpadky na stránkach iuventa.sk a olympiady.sk zverejňujeme zadania a riešenia úloh ChO pre školský rok 2023/24 aj na tejto záložnej stránke.

Domáce kolo

Školské kolo

Okresné kolo

  • kategória D – teoretické a praktické úlohy, teoretické a praktické úlohy (maďarská verzia), odpoveďový hárok, odpoveďový hárok (maďarská verzia), riešenie a hodnotenie teoretických a praktických úloh, riešenie a hodnotenie teoretických a praktických úloh (maďarská verzia)

Krajské kolo

Celoštátne kolo

  • kategória A – teoretické úlohy, teoretické úlohy – odpoveďový hárok, riešenie a hodnotenie teoretických úloh, praktické úlohy, praktické úlohy – odpoveďový hárok, riešenie a hodnotenie praktických úloh
  • kategória EF – teoretické úlohy, riešenie a hodnotenie teoretických úloh, praktické úlohy, riešenie a hodnotenie praktických úloh