Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

Krajskí predsedovia komisií ChO

Bratislava a Západné Slovensko

RNDr. Jana Chrappová, PhD.
predsedníčka KK ChO pre Bratislavský kraj

Katedra anorganickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15  Bratislava
tel.: +421 2 602 96 497
e-mail: jana.chrappova@uniba.sk

doc. Ing. Mária Linkešová, CSc.
predsedníčka KK ChO pre Trnavský kraj

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, 918 43 Trnava
tel.: +421 33 593 95 13
e-mail: mlinkesova@gmail.com

Ing. Eva Karlubíková
zastupujúca predsedníčka KK ChO pre NR kraj pre kat. B a C

Gymnázium Golianova ul. 68, 949 01 Nitra
tel.: +421 905 256 063
e-mail: karlubikova.eva@gmail.com

PaedDr. Katarína Hanesová
zastupujúca predsedníčka KK ChO pre NR kraj pre kat. D

ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
tel.: +421 915 236 260
e-mail: hanesova7@gmail.com

PaedDr. Miroslav Kozák
predseda KK ChO pre Trenčiansky kraj

Gymnázium V. B. Nedožerského
Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza
tel.: +421 46 542 33 67
e-mail: miko@gympd.sk

Stredné Slovensko a Východné Slovensko

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
predsedníčka KK ChO pre Banskobystrický kraj

Katedra chémie FPV UMB
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 446 73 50
e-mail: zuzana.melichova@umb.sk

Ing. Oľga Sajková
predsedníčka KK ChO pre Žilinský kraj

Gymnázium, J. Lettricha, Martin
Ul. J. Lettricha 2, 036 01 Martin
e-mail: sajkova@gymlet.sk

RNDr. Rastislav Serbin, PhD.
predseda KK ChO pre Košický kraj

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: +421 55 23 412 46
e-mail: rastislav.serbin@gmail.com

RNDr. Marcel Tkáč
predseda KK ChO pre Prešovský kraj

Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša
Duklianska 16, 080 01 Prešov
tel.: +421 51 746 54 01
e-mail: marceltkac@gmail.com