Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

Slovenská komisia ChO

Predsedníctvo SK ChO

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
predseda SK ChO
národný koordinátor pre IChO a IMChO

Katedra organickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 323
e-mail: putala@fns.uniba.sk

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD.
podpredsedníčka SK ChO

Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 319
e-mail: henrieta.stankovicova@uniba.sk

Ing. Zuzana Randiaková
tajomníčka SK ChO

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, 842 58 Bratislava
tel.: +421 2 592 96 330
mob.: +421 917 718 809
e-mail: zuzana.randiakova@iuventa.sk

Členovia SK ChO

Kontakty na krajských predsedov ChO pre jednotlivé kraje nájdete na stránke Krajských predsedov ChO.

Kontakty na vedúcich autorských kolektívov jednotlivých kategórií ChO nájdete na stránke Vedúcich autorských kolektívov ChO.

Mgr. Blanka Šupolová
Základná škola, Moskovská 2
974 11 Banská Bystrica
tel.: +421 903 650 521
e-mail: blanka.supolova@gmail.com

prof. RNDr. Alžbeta Hegedüsová, PhD.
Katedra zeleninárstva FZKI SPU
Trieda A. Hlinku 2, 949 74 Nitra
mob.: +421 907 795 373
e-mail: alzbeta.hegedusova@uniag.sk

Mgr. Miloslav Melník
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
Komenského 4, 066 51 Humenné
tel.: +421 51 777 53 826
e-mail:melnik.milos@gmail.com

Ing. Tatiana Rudzanová
Gymnázium V. Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin
tel.: +421 43 413 31 91
e-mail: trudzanova@centrum.sk

RNDr. Anton Sirota, PhD.
Kupeckého 2, 821 08 Bratislava
mob.: +421 907 473 367
e-mail: anton.sirota@stuba.sk

RNDr. Pavol Tarapčík, PhD.
Ústav analytickej chémie FCHPT STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
tel.: +421 2 593 25 311
e-mail: pavol.tarapcik@stuba.sk