Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

Koordinátori výstupov a ďalších aktivít ChO

Medzinárodné súťaže

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
predseda SK ChO
národný koordinátor pre IChO a IMChO

Katedra organickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 323
e-mail: putala@fns.uniba.sk

Ing. Elena Kulichová
národná koordinátorka pre GPCh

Spojená škola Nováky
Rastislavova 332, 972 71 Nováky
tel.: +421 46 546 14 72
e-mail: elena.kulichova@gmail.com

Ďalšie výstupy a aktivity ChO

RNDr. Erik Szabó, PhD.
správca webstránky ChO

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 908 317728
e-mail: erik.szabo@uniba.sk

organizácia:
Mgr. Jela Nociarová
Katedra anorganickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
e-mail: jela.nociarova@gmail.com

odborný program:
doc. Ing. Ján Reguli, CSc.
Katedra chémie PdF, Trnavská Univerzita
Priemyselná 4, 918 43 Trnava
tel.: +421 33 59 39 513
e-mail: jan.reguli@truni.sk

Mgr. Veronika Trembošová
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Dúbravská cesta 9, 845 13 Bratislava
e-mail: letnaskolachemie@gmail.com

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD.
podpredsedníčka SK ChO

Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 319
e-mail: henrieta.stankovicova@uniba.sk

RNDr. Jana Chrappová, PhD.
predsedníčka KK ChO pre Bratislavský kraj

Katedra anorganickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 497
e-mail: jana.chrappova@uniba.sk

Samuel Andrejčák
Katedra organickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
e-mail: andrejcak6@uniba.sk