Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

Vedúci autorských kolektívov

doc. Ing. Ján Reguli, CSc.
vedúci autorského kolektívu ChO pre kat. A

e-mail: jan.reguli@truni.sk

Ing. Pavel Májek, PhD.
vedúci autorského kolektívu ChO pre kat. B

e-mail: pavel.majek@stuba.sk

PaeDr. Anna Drozdíková, PhD.
vedúca autorského kolektívu ChO pre kat. C

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15  Bratislava
tel.: +421 2 602 96 311
e-mail: anna.drozdikova@uniba.sk

RNDr. Jana Chrappová, PhD.
vedúca autorského kolektívu ChO pre kat. D

Katedra anorganickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15  Bratislava
tel.: +421 2 602 96 497
e-mail: jana.chrappova@uniba.sk

Ing. Anna Ďuricová, PhD.
vedúca autorského kolektívu ChO pre kat. EF

Katedra environmentálneho inžinierstva
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Technická univerzita
Ul. T. G. Masaryka 24
960 01 Zvolen
e-mail: anna.duricova@tuzvo.sk