Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

organizačné pokyny

Zrušenie súťaží v súvislosti s koronavírusom

Bohužiaľ, prípady nakazenia koronavírusom dorazili na územie Slovenska v čase, kedy boli naplánované viaceré súťaže v rôznych kategóriách ChO. Preventívne opatrenia prebiehajúce v spojitosti so zamedzením šírenia tohto nového vírusu sa preto dotknú aj Chemickej olympiády.

Podľa pokynov Krízového štábu SR ohľadom súťaží na školách v SR a podľa pokynov Iuventy sme nútení prijať opatrenie, ktorým dňa 13. 3. 2020 rušíme školské kolo ChO v kategórii B a dňa 20. 3. 2020 rušíme okresné kolo ChO v kategórii D.

Vzhľadom na postupový charakter chemickej olympiády sa tieto zmeny zrejme dotknú aj zvyšku termínovníka ChO, informácie upresníme postupne ako sa situácia bude stabilizovať. O nadväzujúcich úpravách Vás budeme informovať priebežne na tejto stránke a organizátorov a učiteľov, samozrejme aj bežným spôsobom odovzdávania informácii medzi komisiami a pracovníkmi okresných úradov a centier voľného času.

Koronavírus

Za nepríjemnosti spojené s týmito opatreniami sa ospravedlňujeme, ale chápeme, že tieto opatrenia pre obmedzenie šírenia vírusu môžu zachrániť ľudské životy. Slovenská komisia ChO vynaloží všetko úsilie na to, aby negatívne dopady týchto opatrení na súťažiacich a organizátorov boli v rámci možností čo najmenšie.

Ďakujeme za pochopenie,
Slovenská Komisia ChO

Harmonogram seminárov PopChemOl pre 56. ročník ChO

Logo PopChemOl

Harmonogram seminárov PopChemOl-u pre 56. ročník ChO bol zverejnený a nájdete ho pod týmto odkazom:

chemickaolympiada.sk/seminare-popchemol-2019

Semináre PopChemOl organizuje Prírodovedecká fakulta UK pod záštitou bratislavskej krajskej komisie ChO. Cieľom je priblížiť riešiteľom ChO, najmä z bratislavského kraja a okolia, tie témy chemickej olympiády, ku ktorým sa na svojich domácich školách väčšinou až tak bežne nedostanú. Aktivity PopChemOl-u môžete sledovať aj prostrednívtom FB skupiny na www.facebook.com/groups/popchemol/

Semináre PopChemOl pre 56. ročník ChO

Semináre PoPChemOl sú organizované najmä pre riešiteľov ChO kategórií A a B z bratislavského kraja a okolia. Srdečne však privítame kohokoľvek, kto má záujem o chémiu a chce sa ne seminári na danú tému zúčastniť. Pre prípadné zmeny v programe sledujte túto webstránku a stránku FB skupiny PopChemOl: www.facebook.com/groups/popchemol/

Miesto a čas konania seminárov PopChemOl:
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, miestnosť CH1-2. Začiatok vždy o 15:00.

dátumtéma seminára a prednášajúcipre kategórie ChO
27. 9. 2019Elektrónové štruktúrne vzorce a teória VSEPR
doc. J. Tatiersky
kat. A, kat. B
4. 10. 2019Systematická organická chémia I
Väzby v organických zlúčeninách, efekty, acidobázické rovnováhy
Dr. H. Stankovičová
kat. A, kat. B
11. 10. 2019NMR a IČ spektrá v organickej chémii
Mgr. J. Nociarová, S. Andrejčák, Dr. H. Stankovičová
kat. A, kat. B
18. 10. 2019Stechiometrické výpočty podľa chemických vzorcov a chemických rovníc
doc. J. Tatiersky
kat. A, kat. B
25. 10. 2019Zmesi ideálnych plynov a úvod do chemických rovnováh
Dr. E. Szabó
kat. A, kat. B
8. 11. 2019Systematická organická chémia II
Základné reakcie organických zlúčenín – substitúcie, eliminácie, adície

Dr. H. Stankovičová
kat. A, kat. B
15. 11. 2019Pokročilé výpočty z chemických rovnováh, teplotné závislosti
Dr. E. Szabó
kat. A, kat. B
22. 11. 2019Organická reaktivita I
Nukleofilná substitúcia vs. eliminácia
(k úlohám kat. A)
S. Andrejčák
kat. A
29. 11. 2019Organická reaktivita II
Viacstupňové syntézy
(k úlohám kat. A)
S. Andrejčák
kat. A

Termínovník 56. ročníka ChO (šk. rok 2019/20)

Ilustračný obrázok kalendára

Termínovník konania jednotlivých kôl ChO v školskom roku 2019/20 bol zverejnený. Nájdete ho pod týmto odkazom, ktorý môžete zdieľať s každým, kto sa zaujíma o chemickú olympiádu:

chemickaolympiada.sk/terminovnik-cho-2019-20

Spoločný termínovník všetkých predmetových olympiád vo formáte pdf nájdete aj na stránke Iuventy.

Termínovník ChO v školskom roku 2019/20

Pre termínovník predmetových olympiád a súťaží na stránkach IUVENTy kliknite SEM.

Aktualizované
11. 9. 2019
kategória A kategória B kategória C kategória D kategória EF
november 2019 domáce kolo
do 1. 12. 2019
       
december 2019 školské kolo
6. 12. 2019
      domáce kolo
do 8. 12. 2019
január 2020 krajské kolo
29.-30. 1. 2020
    domáce kolo
do 30. 1. 2020
školské kolo
do 6. 2. 2020
február 2020   domáce kolo
do 14. 2. 2020
  školské kolo
7. 2. 2020
 
marec 2020 celoštátne kolo
4.-7. 3. 2020

ZRUŠENÉ

školské kolo
13. 3. 2020

ďalšie pokyny
pripravujeme

 

ZRUŠENÉ

okresné kolo
20. 3. 2020

ďalšie pokyny
pripravujeme

celoštátne kolo
4.-7. 3. 2020
apríl 2020 1. výberové sústredenie
pred IChO
29. 3. – 4. 4. 2020

Medzinárodná
Mendelejevská
olympiáda, Budapešť
20.-27. 4. 2020

RIEŠI SA

krajské kolo
2. 4. 2020

ďalšie pokyny
pripravujeme

domáce kolo
do 8. 4. 2020

školské kolo
17. 4. 2020

RIEŠI SA

krajské kolo
23. 4. 2020

ďalšie pokyny
pripravujeme

 
máj 2020 2. výberové sústredenie
pred IChO
3.-9. 5. 2020
  krajské kolo
14. 5. 2020
   
jún 2020 3. výberové sústredenie
pred IChO
7.-10. 6. 2020
       
júl 2020 Medzinárodná
chemická olympiáda
IChO 2020, Istanbul
6.-15. 7. 2020
       

Koordinátori výstupov a ďalších aktivít ChO

Medzinárodné súťaže

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
predseda SK ChO
národný koordinátor pre IChO a IMChO

Katedra organickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 323
e-mail: putala@fns.uniba.sk

Ing. Elena Kulichová
národná koordinátorka pre GPCh

Spojená škola Nováky
Rastislavova 332, 972 71 Nováky
tel.: +421 46 546 14 72
e-mail: elena.kulichova@gmail.com

Ďalšie výstupy a aktivity ChO

RNDr. Erik Szabó, PhD.
správca webstránky ChO

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 908 317728
e-mail: erik.szabo@uniba.sk

organizácia:
Mgr. Jela Nociarová
Katedra anorganickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
e-mail: jela.nociarova@gmail.com

odborný program:
doc. Ing. Ján Reguli, CSc.
Katedra chémie PdF, Trnavská Univerzita
Priemyselná 4, 918 43 Trnava
tel.: +421 33 59 39 513
e-mail: jan.reguli@truni.sk

Mgr. Veronika Trembošová
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Dúbravská cesta 9, 845 13 Bratislava
e-mail: letnaskolachemie@gmail.com

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD.
podpredsedníčka SK ChO

Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 319
e-mail: henrieta.stankovicova@uniba.sk

RNDr. Jana Chrappová, PhD.
predsedníčka KK ChO pre Bratislavský kraj

Katedra anorganickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 497
e-mail: jana.chrappova@uniba.sk

Samuel Andrejčák
Katedra organickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
e-mail: andrejcak6@uniba.sk

Slovenská komisia ChO

Predsedníctvo SK ChO

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
predseda SK ChO
národný koordinátor pre IChO a IMChO

Katedra organickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 323
e-mail: putala@fns.uniba.sk

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD.
podpredsedníčka SK ChO

Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta UK
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 319
e-mail: henrieta.stankovicova@uniba.sk

Ing. Zuzana Randiaková
tajomníčka SK ChO

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64, 842 58 Bratislava
tel.: +421 2 592 96 330
mob.: +421 917 718 809
e-mail: zuzana.randiakova@iuventa.sk

Členovia SK ChO

Kontakty na krajských predsedov ChO pre jednotlivé kraje nájdete na stránke Krajských predsedov ChO.

Kontakty na vedúcich autorských kolektívov jednotlivých kategórií ChO nájdete na stránke Vedúcich autorských kolektívov ChO.

Mgr. Blanka Šupolová
Základná škola, Moskovská 2
974 11 Banská Bystrica
tel.: +421 903 650 521
e-mail: blanka.supolova@gmail.com

prof. RNDr. Alžbeta Hegedüsová, PhD.
Katedra zeleninárstva FZKI SPU
Trieda A. Hlinku 2, 949 74 Nitra
mob.: +421 907 795 373
e-mail: alzbeta.hegedusova@uniag.sk

Mgr. Miloslav Melník
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
Komenského 4, 066 51 Humenné
tel.: +421 51 777 53 826
e-mail:melnik.milos@gmail.com

Ing. Tatiana Rudzanová
Gymnázium V. Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01 Martin
tel.: +421 43 413 31 91
e-mail: trudzanova@centrum.sk

RNDr. Anton Sirota, PhD.
Kupeckého 2, 821 08 Bratislava
mob.: +421 907 473 367
e-mail: anton.sirota@stuba.sk

RNDr. Pavol Tarapčík, PhD.
Ústav analytickej chémie FCHPT STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
tel.: +421 2 593 25 311
e-mail: pavol.tarapcik@stuba.sk

Vedúci autorských kolektívov

doc. Ing. Ján Reguli, CSc.
vedúci autorského kolektívu ChO pre kat. A

Katedra chémie PdF, Trnavská Univerzita
Priemyselná 4, 918 43 Trnava
tel.: +421 33 59 39 513
e-mail: jan.reguli@truni.sk

Ing. Pavel Májek, PhD.
vedúci autorského kolektívu ChO pre kat. B

Ústav analytickej chémie FChPT STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
tel.: +421 2 593 25 728
e-mail: pavel.majek@stuba.sk

PaeDr. Anna Drozdíková, PhD.
vedúca autorského kolektívu ChO pre kat. C

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15  Bratislava
tel.: +421 2 602 96 311
e-mail: anna.drozdikova@uniba.sk

RNDr. Jana Chrappová, PhD.
vedúca autorského kolektívu ChO pre kat. D

Katedra anorganickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15  Bratislava
tel.: +421 2 602 96 497
e-mail: jana.chrappova@uniba.sk

Ing. Ľudmila Glosová
vedúca autorského kolektívu ChO pre kat. EF

Šoltésovej 4, 971 01 Prievidza
mob.: +421 903 310 257
e-mail: lglosova@gmail.com

Zabezpečenie ChO Okresnými úradmi a Centrami voľného času

Bratislava a Západné Slovensko

Bc. Alexandra Dubovská
Okresný úrad Bratislava, Odbor školstva
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
tel.: +421 9610 46 415
e-mail: alexandra.dubovska@minv.sk

RNDr. Eva Huttová
Okresný úrad Trnava, Odbor školstva
Vajanského 2, 917 01 Trnava
tel.: +421 33 555 01 71
e-mail: eva.huttova@minv.sk

Mgr. Katarína Nemčičová
Okresný úrad Nitra, Odbor školstva
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
tel.: +421 37 696 93 23
e-mail: katarina.nemcicova@minv.sk

kontakt pre ZŠ:
Mgr. Tibor Bélik
Okresný úrad Trenčín, Odbor školstva
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
tel.: +421 32 741 12 92
e-mail: tibor.belik@minv.sk

kontakt pre SŠ:
Ing. Slávka Čameková
Krajské centrum voľného času
Pod Sokolicami 14,  911 01 Trenčín
tel.: +421 32 744 60 48
e-mail: slavka.camekova@kcvc.sk

Stredné Slovensko a Východné Slovensko

kontakt pre krajské kolá:
Mgr. Zlata Trubanová
Centrum voľného času – JUNIOR
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
tel.: +421 48 415 31 11
e-mail: trubanova@juniorbb.sk

Ing. Anna Trauerová
Okresný úrad Žilina, Odbor školstva
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
tel.: +421 41 733 58 86
e-mail: anna.trauerova@minv.sk

Ing. Igor Tymczák
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže
Strojárenská 3, 040 01 Košice
tel.: +421 55 622 38 20
e-mail: igor.tymczak@rcm.sk

Mgr. Tomáš Kolárik
Okresný úrad Prešov, Odbor školstva
T. Ševčenka 11, 080 01 Prešov
tel.: +421 51 746 27 37
e-mail: tomas.kolarik@minv.sk

Krajskí predsedovia komisií ChO

Bratislava a Západné Slovensko

RNDr. Jana Chrappová, PhD.
predsedníčka KK ChO pre Bratislavský kraj

Katedra anorganickej chémie PriF UK
Ilkovičova 6, 842 15  Bratislava
tel.: +421 2 602 96 497
e-mail: jana.chrappova@uniba.sk

doc. Ing. Mária Linkešová, CSc.
predsedníčka KK ChO pre Trnavský kraj

Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
Priemyselná 4, 918 43 Trnava
tel.: +421 33 593 95 13
e-mail: mlinkesova@gmail.com

Ing. Anežka Poláková 
predsedníčka KK ChO pre Nitriansky kraj

Spojená škola Slančíkovej 2, 950 50 Nitra    
tel.: +421 37 653 16 41     
e-mail: kkcho.polakova@gmail.com    

PaedDr. Miroslav Kozák
predseda KK ChO pre Trenčiansky kraj

Gymnázium V. B. Nedožerského
Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza
tel.: +421 46 542 33 67
e-mail: miko@gympd.sk

Stredné Slovensko a Východné Slovensko

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
predsedníčka KK ChO pre Banskobystrický kraj

Katedra chémie FPV UMB
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 446 73 50
e-mail: zuzana.melichova@umb.sk

Ing. Gréta Horčičiaková
predsedníčka KK ChO pre Žilinský kraj

Základná škola
Martinská 20, 010 08 Žilina
tel.: +421 41 525 27 74
e-mail: horciciakova.greta@post.sk

RNDr. Rastislav Serbin, PhD.
predseda KK ChO pre Košický kraj

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: +421 55 23 412 46
e-mail: rastislav.serbin@gmail.com

RNDr. Marcel Tkáč
predseda KK ChO pre Prešovský kraj

Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša
Duklianska 16, 080 01 Prešov
tel.: +421 51 746 54 01
e-mail: marceltkac@gmail.com