Domáce kolo kategórie D pre šk. rok 2023/24 zverejnené!

Pre najmladších riešiteľov chemickej olympiády jubilejného 60. ročníka ChO zverejňujeme zadania domáceho kola úloh v kategórii D. Tak ako v ostatných kategóriách, aj tu nájdete v domácom kole témy, ktoré sa budú niesť celým ročníkom olympiády. A samozrejme aj zoznam odporúčanej literatúry, na ktorú sa oplatí vrhnúť sa čo najskôr.

Medzi témami kategórie D sa aj tento rok nachádzajú základy chémie, chemické názvoslovie, klasifikácia chemických reakcií a základné chemické výpočty. K týmto tradičným témam sa v tomto ročníku ChO pridávajú prvky horčík a vápnik.

Aj v tomto školskom roku nájdete zadania zverejnených úloh ChO nielen na stránke NIVaM-u, ale aj na záložnej stránke na webe ChO. Úlohy domáceho kola kategórie D nájdete pod týmito odkazmi:

V kategórii D sa najúspešnejší súťažiaci môžu prepracovať až do krajského kola, ktoré sa bude konať v apríli. Najlepší riešitelia z každého kraja tiež každý rok dostanú aj pozvánku na Letnú školu mladých chemikov. Takže je o čo bojovať.
Veľa šťastia v jubilejnom 60. ročníku chemickej olympiády!

Hlavným motívom úloh v kategórii D sú prvky horčík a vápnik. Na obrázku je vľavo mydlo v destilovanej vode vpravo v tvrdej vode.
Hlavným motívom úloh v kategórii D sú prvky horčík a vápnik. Na obrázku je vľavo mydlo v destilovanej vode vpravo v tvrdej vode.

Domáce kolo kategórie D pre šk. rok 2023/24 zverejnené! Read More »