Vyhľadávanie na stránkach ChO:
Reklamný banner WebSupport
Stránky ChO hostuje WebSupport.sk v rámci programu Freeweb

CHEMoUK – Korešpondenčný seminár

Zaujímaš sa o chémiu? Baví ťa práca v laboratóriu? Chceš mať priateľov s rovnakými záujmami? Staň sa CHEMoUKom a zapoj sa do nášho korešpondenčného seminára. Ako CHEMoUK môžeš každý rok vyriešiť celkom tri série zaujímavých úloh a v júli sa medzi najúspešnejšími riešiteľmi zúčastniť týždňovej Letnej školy CHEMoUK.

Logo ChemoUK - Korešpondenčný seminár

CHEMoUK je korešpondenčný seminár určený tretiakom gymnázií a  stredných škôl s chemickým zameraním, ako aj štvrtákom z bilingválnych gymnázií zo Slovenska a Česka. Do seminára sa však môžu zapojiť aj mladší žiaci. Seminár je organizovaný Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave v  spolupráci so Slovenskou komisiou Chemickej olympiády a Slovenskou chemickou spoločnosťou pri SAV.

Zadania aktuálneho ročníka

Autorské riešenia aktuálneho ročníka

Hlavný organizátor:

Logo Prírodovecdeckej fakulty UK
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

V spolupráci:

Logo Laboratória pokročilých materiálov
Laboratórium pokročilých materiálov UK v Bratislave

Logo Slovenskej Chemickej Spoločnosti
Slovenská chemická spoločnosť