Dostupné kurzy

Tento kurz je určený pre dištančné aktivity v rámci sústedenia výberu najlepších z kategórie A ChO 2020. Na prihlásenie sa do kurzu je potrebný prihlasovací kľúč, ktorý bol distribuovaný výhradne účastníkom sústredenia.

Ilustračný obrázok kurzu ZáFyCh

Kurz je úvodom do fyzikálnej chémie vhodným najmä pre riešiteľov ChO kategórie B, ktorí čerstvo vstupujú do kategórie A. Ako opakovanie však nie je na škodu pre kohokoľvek, kto si chce precvičiť svoje vedomosti. Kurz obsahuje štyri základné tématické celky:

  • Hmota a žiarenie
  • Chemická premena a jej rýchlosť
  • Ideálny plyn
  • Termochémia a chemická termodynamika